CO2-neutral i Broager

Familien Kragh fra Broager bidrager godt til ProjectZero-visionen - deres hus er nemlig CO2-neutralt. 

Omstillingen til CO2-neutrale energikilder begyndte for flere år tilbage, hvor familien skrottede et gammelt gasfyr til fordel for et pillefyr.

Efterfølgende er der kommet solpaneler på taget, som bidrager til varmt vand, og senest er der også kommet solceller på taget. Solcellerne dækker hele familiens elforbrug på et år.


Erik Kragh foran stuehuset i Broager

Egne erfaringer

Erik Kragh er elektriker og driver håndværks-virksomheden, EK-el service, og er også uddannet  energivejleder. Da solcelle-bølgen var højst i 2012 ville han først selv have installeret et anlæg på taget, før han solgte det til sine kunder. 

- Jeg ville vide hvad det var jeg skulle sælge. Den bedste måde at blive klogere på det, var at prøve det "på eget hus". Og det har fungeret ud over alle forventinger - vi er rigtig glade for det. Det samme hører jeg fra mine kunder, fortæller Erik Kragh.

CO2-neutrale 

Med et CO2-neutralt pillefyr og solvarme til at producere familiens varmeforbrug, og solceller til at dække elforbruget, kan familien kalde sig CO2-neutrale. Herudover er husets klimaskærm løbende renoveret, og vinduerne er udskiftet løbende.

- Det er da vigtigt at vi alle bidrager til områdets vision, og samtidig sparer vi en hel masse penge på energiregningerne hvert år, så det er jo dejligt, lyder det fra Erik Kragh.

3. november 2015

Fakta

Broager 
Stuehus fra 1890
Boligareal 300 m2

Solvarme og solceller

I baggrunden ses solpanelerne som laver varmt vand. Forrest ses det øverste hjørne af solcellerne.

Pillefyr

Erik Kragh foran pillefyret, som varmer familiens store hus op

Cookiepolitik