Biomasse er en vigtig del af et bæredygtigt energisystem

Spidsen af Danmarks biomasse-eksperter var samlet i Sønderborg for at diskutere biomassens rolle i det fremtidlige energisystem. 

Et forskerteam har analyseret mulighederne for en øget biomasseproduktion i Ringkøbing-Skjern og Sønderborg Kommune og resultaterne viser, at der er gode muligheder for at øge kommunernes biomasse-produktion med respekt for bæredygtig drift.

Det er vigtigt at vurdere mulighederne for at få økonomi og miljø til at spille sammen på energi- og biomasse-området, og her er det de lokale landmænd, kommunerne og andre aktører, som har fingeren på pulsen” siger Kirsten Halsnæs fra DTU, leder af forskningsprojektet.

Vi er her for at afstemme vores forventninger med de vigtige aktører og er særdeles glade for at holde workshoppen her i Sønderborg, hvor vi får mulighed for at diskutere vores forskningsresultater med fagfolk fra biomassesektoren og landbruget” fortsatte hun.

Det handler om samarbejde!

En øget biomasseproduktion kan være med til at sikre vores fremtidig energiforsyning og hjælper til at øge integration af vedvarende energi i el systemet. Samtidigt øges forsyningssikkerheden og en bæredygtig og CO2-neutral energiproduktion. Det lykkes kun hvis alle biomasseaktører arbejder sammen!

Biomasse som vigtig brik

Eksperterne var enige om at opgraderet biogas er en vigtig brik i fremtidens energisystem og at der stadig er et stort potentiale for at udbygge biogaskapaciteten.

For mig som landmand er det vigtigt at sikre en ensartet gødningskvalitet og her kan et biogasanlæg, der behandler min gylle give god mening”, fortæller Jens Lei, landmand i Sønderborg Kommune og deltager på workshoppen - og fortsætter ”forskernes oplæg og workshop-diskussionerne i dag har vist nye veje givet gode input".

Det er vigtigt at kommunen bakker op med politisk vilje, men også at investorer, landbruget og andre ressource leverandør arbejder sammen for udfordringer er der masser af.

20. maj 2015

Workshoppen

Workshoppen blev afholdt i samarbejde mellem ProjectZero, Velux Fonden, et forskerteam fra DTU, Århus Universitet og Københavns Universitet.

Biomasse

Biomasse er den fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde. Læs mere om biomasse på energistyrelsens hjemmeside!

Jens Lei (tv) er landmand og deltog i workshoppen.

For yderligere oplysninger

Nicolas Bernhardi
nicolas.bernhardi@projectzero.dk

Cookiepolitik