ProjectZero til eksamen

Vejen mod nullet forudsætter skarphed i både styring & ledelse.

I 2020 skal Sønderborgs CO2-udledning være reduceret med 50% i forhold til startåret 2007. Den udarbejdede roadmap2020 viser vejen til at realisere dette projektmål.

En netop overstået fælles projektleder uddannelse for sekretariatets medarbejder skal sikre at målene realiseres effektivt, i samarbejde og med anvendelse af de nyeste værktøjer for projektstyring og -ledelse.


Louise, Nicolas, Pernille og Peter på skolebænken

Kursusforløbet er gennemført i samarbejde med CLEAN Cluster og IBA Kolding. Værktøjerne omfatter bl.a. præcisering af projektets målsætninger og succeskriterier, interessentanalyser, kommunikationsplaner, situationsbestemt ledelse, BELBINs teamroller, forandringsledelse m.v. Undervisningen bygger på teori, øvelser, sparring og diskussioner og kursisterne går til mundtlig eksamen, hvor de bl.a. dokumenterer deres evne til at omsætte teori til praksis.

Den nye viden skal omsættes til handlinger og resultater

Lars Jespersen, som er teamchef hos IBA Kolding siger om uddannelsesforløbet: Både ProjectZero og Clean arbejder med store samfundsmæssige udfordringer. Det er vigtigt at sikre engagement og opbakning fra interessenterne, således at projekterne tilføres energi og sikres fremdrift. Kursisterne har været gode til at omsætte teorien til deres projekt-verden - og jeg glæder mig til at følge hvorledes projektkulturen efterfølgende styrkes og skaber nye resultater.

Også ProjectZeros Peter Rathje glæder sig over et velgennemført kursusforløb: - ProjectZero har ambitiøse 2020-mål, som forudsætter en skarp værktøjskasse og evnen til at engagere og motivere borgere, virksomheder m.v. Projektlederuddannelsen er et naturligt next step for en moden organisation og jeg håber, at vi over de kommende måneder kan involvere endnu flere interessenter i anvendelsen af værktøjskassen.

Sønderborg kommune er allerede godt igang

Sønderborg kommune har implementeret en tilsvarende projektmodel på tværs af forvaltningsområderne og har allerede flere uddannede projektledere, som kan bidrage til at styrke Sønderborg-områdets projektkultur.

 

 

 

9. juni 2015Alle ProjectZero-sekretariatets medarbejdere var den 1. juni 2015 til eksamen i projektledelse. På billedet ses ProjectZeros Pernille Beck og CLEANs Henrik Bjerregaard, lige inden de  skulle op til eksamen i deres erhvervscase.

IBA Erhvervsakademi Kolding

Læs mere om IBA-projektlederuddannelsen HER  

For mere information kontakt kursusleder Lars Jespersen, IBA på ljes@iba.dk eller telefon 2429-7031.

Cookiepolitik