Sønderborgs ProjectZero åbner Kina-døre


Uddannelse skal styrke Haiyan-samarbejdet yderligere.

En delegation primært med ledere fra Sønderborgs uddannelsesinstitutioner besøger ultimo januar Haiyan i Kina. Helt konkrete aftaler om eksport af uddannelser med grøn profil er på dagsordnen. Men også turisme og yderligere eksport af såvel viden som produkter til bæredygtigt byggeri indgår i de aftalte møder.


Haiyan er i gang med at etablere en ny bydel til 300.000 indbyggere. Her er konkrete danske fingeraftryk i form af gaden Danish ZERO Carbon Street og tre showcases (huse) med Sønderborg-aftryk, bl.a. et ZERO+ hus. Rådgivende ingeniør Torben Esbensen har været stærkt involveret i disse showcases, og der arbejdes på at finde gode danske produkter til de udstillingsvinduer for grøn tænkning, som husene skal udgøre.

Direktør på EUC Syd, Finn Karlsen (t.v.) og rektor på Haiyan Polytechnical School, He Yongxiang, underskrev i efteråret 2014 en samarbejdsaftale i Sønderborg. Nu skal aftalen udmøntes i konkrete uddannelsesforløb.


- Det kræver en vedholdende indsats at fastholde samarbejdet med de store partnere i Kina. Vi gør det ene og alene for at skabe arbejdspladser i Sønderborg. Danfoss har en fabrik i Haiyan, og sammen med ProjectZero er det gode døråbnere for os. Erhvervslivet har en fod inden for i Haiyan, men der er plads til flere som vil eksportere, og det er glædeligt, at vore uddannelsesinstitutioner også har fået øjnene op for eksportmuligheder. Vi vil denne gang også tage fat på mulighederne for at skabe samarbejde inden for turisme, siger viceborgmester Aase Nyegaard, der er leder af Sønderborg-delegationen.


Med på turen er bl.a. Poul Valdemar Nielsen, Sønderborg Kommunes leder af Haiyan-samarbejdsaftalen, Torben Esbensen og repræsentanter for EUC Syd, BC Syd og Gråsten Landbrugsskole. På programmet er både officielle møder med Haiyans borgmester og første sekretær samt besøg på Haiyans landbrugsskole, tekniske skole og business skole.


- Vi havde besøg fra Haiyan Polytechnical School i efteråret og underskrev en samarbejdsaftale. Nu skal vi have detaljerne på plads omkring udveksling af undervisere, og vi skal have tilrettelagt konkrete uddannelsesforløb. Det handler om, at vi skal undervise kinesiske ingeniører og håndværkere i bæredygtigt byggeri og renovering, både i Haiyan og Sønderborg, fortæller vicedirektør på Sønderborgs tekniske skole, EUC Syd, Hans Lehmann.


Skolen har tidligere haft projekter med uddannelseseksport til bl.a. Frankrig og Uganda.


For yderligere information:

  • Viceborgmester Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18
  • Vicedirektør på EUC Syd, Hans Lehmann, tlf. 51 31 48 48

 

20. januar 2015

Eksport af viden og løsninger

Samarbejdsaftalen med Haiyan supplerer den sistercity-aftale Sønderborg i forvejen har med Baoding i Kina.

Haiyan er en vigtig samarbejdspartner, fordi byen er en af seks byer, som er udpeget som rollemodel i den urbaniseringsproces, som de kommende årtier skal sikre bæredygtighed omkring 300 mio. kineseres flytning fra land til by.

Sønderborg har med sit navn stemplet på tre showcases på Danish Zero Carbon Street sikret sig et godt grundlag for eksport til Haiyan.

Vent ikke på COP21 - men ager nu!

FN afholder i december det årlige COP-møde, i år holdes mødet i Paris. COP står for Conference Of Parties, og indikerer at COP-møderne er stedet hvor regeringer, NGO´er, virksomheder m.v. med interesse for klimaet mødes for at styrke indsatsen for et bedre klima globalt.

Frem til nu er det ikke lykkedes de 20 afholdte COPs at beslutte de nødvendige indsatser, som skal holde de globale temperatur-stigninger under 2 grader. Faktisk indikerer FN´s egne rapporter, at vi pt. styrer mod 5 graders temperaturstigninger med voldsomme konsekvenser for livet på planeten.

Derfor er det vigtigt, at byer som bl.a. Sønderborg og Haiyan ikke afventer, at der globalt skabes enighed, men demonstrerer ansvarlighed gennem konkrete energi- og klimatiltag og samarbejder. Det er vigtigt, at endnu flere byer overalt i verden inspireres til tilsvarende indsatser.

 

 

Cookiepolitik