Green Defence starter i Sønderborg

Nok har krudtrøgen fra Dybbøl lagt sig, og nok har Sergentskolen rømmet kasernen, Sønderborg formår alligevel at gøre sig til midtpunkt for militær interesse. Det sker, når NATO i denne uge holder forskningskonference på Syddansk Universitet i Sønderborg og drøfter omstilling til et grønnere forsvar.

Placeringen af konferencen i Sønderborg skyldes i høj grad ProjectZero - Sønderborgs vision om at blive CO2-neutralt område i 2029. Konferencen, der samler militærfolk, erhvervsfolk og forskere, handler om håndtering af både energi, vand og affald – ikke mindst med sigte på militære baser, der ofte er af cirka samme størrelse som Sønderborg by. Når militæret omstilles, har det afsmittende effekt på civilsamfundet, og på konferencen bliver der udarbejdet en håndbog, som alle kan lade sig inspirere af.

Da konferencen i Sønderborg blev planlagt, var forventningen omkring 30 deltagere, men der er tilmeldt 60 fra ni lande. Den meste prominente deltager er USA’s viceforsvarsminister Katherine Hammack, som taler i forbindelse med den officielle middag, der holdes onsdag aften på Sønderborg Slot.

 
ZERO EnergyTour tager deltagerne rundt i Sønderborg-området

ProjectZero har inviteret deltagerne på en særlig ZERO EnergyTour i Sønderborg-området, som skal highligte erfaringerne fra Sønderborgs mange demonstrationsprojekter indenfor energirigtigt byggeri og renovering, grøn fjernvarme etc.

Gæsterne skal også en tur på Historiecenter Dybbøl Banke, hvor centerleder Bjørn Østergaard fortæller om hvordan man i 1864 førte krig med datidens energiformer, vandforsyning og affald, som netop er indsatsområderne i NATO´s Triple Net ZERO program.


Stor lokal opbakning

Konferencen er kommet i stand i samarbejde mellem ProjectZero-direktør Peter Rathje, SDU-professor Michael Goodsite, og professor Sirkku Juhola fra University of Helsinki. Michael Goodsite er institutleder på Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet i Odense, men har også en fortid som officer i det amerikanske forvar og i NATO. De tre foreslog konferencen til NATO på baggrund af deres kendskab til voksende interesse for grøn omstilling i blandt andet det amerikanske militær.

- Også det danske forsvar er meget optaget af grøn omstilling. Forsvaret har ambitiøse klimamålsætninger, udarbejder klimaregnskaber og anvender i stigende grad solceller, grøn fjernvarme og elbiler, siger Peter Rathje, som derfor glæder sig over fin deltagelse fra områdets mange virksomheder, der beskæftiger sig med grøn teknologi, deriblandt Danfoss, ingeniør Torben Esbensen og klyngeorganisationer som CLEAN.

Desuden hjælper blandt andre Fabrikant Mads Clausens Fond, Linak, Sydbank-fonden, BHJ-Fonden og Sønderborg Kommune med at dække ekstra udgifter i forbindelse med konferencens store deltagerantal.

 

 

18. februar 2015

Michael Goodsite

Professor Michael Goodsite har en militær baggrund og brugte sin indsigt i NATO til at skrive ansøgningen til NATO i 2013

For yderligere information

Kontakt Peter Rathje, adm. direktør i ProjectZero på telefon +45 4040-8636, email: peter.rathje@projectzero.dk

Cookiepolitik