34 energibevidste udlejere i området


Udlejere kan fremtidssikre sine udlejningsejendomme ved energirenovering og derved sikre sig stabile lejere, der har ønsker om god komfort og lave energiudgifter. Det er 34 udlejere fra området nu helt opdaterede på.


I løbet af 2014 er der afholdt 2 kurser for i alt 18 udlejere. Nu har 16 andre udlejere været igennem samme kursus og kan kalde sig ZEROboligudlejere. Klubben af ZEROboligudlejere er dermed oppe på 34 engagerede medlemmer.

På billedet ses de 16 nye certificerede ZEROboligudlejere


De nye ZEROboligudlejere

De nye ZEROboligudlejere har deltaget i to kursusmoduler, der har optimeret deres kompetencer inden for energibesparende tiltag, de økonomiske aspekter, lovgivning, kommunens rolle og god inddragelse af lejerne.

”Det er hårdt arbejde at starte nye projekter, men det har været det værd, når man ser på den opbakning, der er til projektet nu. Vi er rigtig glade for, at vi nu er oppe på 34 ZEROboligudlejere, som alle er engagerede og har lyst til at tale om energirenovering og dele deres erfaringer”, fortæller projektleder Pernille Beck og fortsætter: ”Nu handler det om at holde fast i det netværk, vi har skabt og fremme de forskellige renoverings-planer”.
 

Netværk og erfaringsdeling

Når man bliver ZEROboligudlejer, bliver man samtidig en del af Sønderborg-områdets nye ERFA-netværk, som består af områdets bedste udlejere. ProjectZero arrangerer i løbet af året ERFA-møder for interesserede udlejere med forskellige temaer.


Nytænkning og fremtidssikring af ejendommene

Det bliver vigtigere og vigtigere, at udlejningsejendommenes standard hæves. I en salgssituation kigges der i høj grad på ejendommens stand, og det afspejles selvfølgelig i prisen. Der skal nytænkning til i denne branche, og det er disse moduler med til at sætte fokus på”, fortæller Jytte Aaen, Nybolig Erhverv.


 

3. februar 2015

Om projektet

Som en del af ProjectZeros tvær-gående indsats på alle områdets boliger sættes der i dette projekt fokus på energioptimering af private udlej-ningsejendomme. Der er et stort potentiale for energibesparelser i disse ejedomme, fordi omfanget af renove-ringer hidtil har været begrænset.

16 nye ZEROboligudlejere

 • Anders Barsøe Moseholt
 • Bent Hansen Ahlmann
 • Bjørn Leinum
 • Hans Nicolaisen
 • Jan Warnecke
 • Jens Christian Schmidt
 • Jeppe Hyldgaard Olsen 
 • Jørgen Larsson
 • Kai Warnecke
 • Karin Brix
 • Leif Derlich
 • Leif Hansen
 • Lene Vestergaard Rasmussen
 • Mark Duus
 • Ole Ploug
 • Peter Herstrøm

 

ZEROboligudlejere på skolebænken

Der er tid til netværk og erfaringsudveksling

Cookiepolitik