Store klimaforandringer i 2050

Det er lige nu, at klimakonferencen COP21 i Paris er i fuld gang. Verdens beslutningstagere skal blive enige om en global aftale, som skal afløse Kyoto protokollen i 2020.

ProjectZero og borgmester Erik Lauritzen er til stede for at fortælle om de gode erfaringer der er fra den grønne omstilling i Sønderborg-området og for at inspirere andre byer til at gøre en indsats.


Kajakroer rundt ved rytterstatuen ved havnepromenaden i Sønderborg

Vi er den sidste generation, som kan ændre noget!

Samtidigt gør to danske forskere fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) opmærksom på de store klimaforandringer, som kommende generationer kommer til at opleve:

-De klimaforandringer, vi kommer til at se frem mod 2050, er effekten af den CO2, der er udledt frem til i dag. Derfor vil der ikke være den store forskel i temperaturen at spore i 2050, uanset om vi begrænser udledningerne kraftigt her og nu. Forklaringen skal findes i, at den CO2, vi udleder, bliver i atmosfæren i mange hundrede år, og de klimaeffekter, vi vil se i 2050, stammer fra den CO2, vi allerede har udledt. Efter 2050 tager de forskellige mulige scenarier fart, og forskellen på, om vi handler nu, bliver meget markant. Det er helt evident, at hvis vi ikke gør noget nu, så vil fremtidige generationer umuligt kunne rette op på vores synder, siger forskningsleder på DMI, Jens Hesselbjerg og fortsætter:

-På vej mod COP’en hørte jeg Obama sige, at vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan gøre noget ved dem. Det er nu, vi afgør klodens fremtid, og vi kan konstatere, at forskningen til fulde støtter op om Obamas udsagn.

En ProjectZero-vision i alle byer

Forskerene peger bl.a. på et stigende havniveau, en forandring af hele økosystemet, mere ekstreme vejrsituationer samt mere tørke og vandmangel. Også den såkaldte sæsonmæssige vandbalance kommer til at ændre sig. For Danmark betyder det, at der generelt kommer til at være flere oversvømmelser om vinteren og mere tørke om sommeren.

Vi skal altså også fremover gøre en ekstra indsats for at reducere vores CO2-udledninger og samtidigt være forberedt på flere ekstreme vejrsituationer.  

Læs artiklen fra DMI her!

4. december 2015

Læs Sønderborg Kommunes klimatilpasningsplan

klik på billedet for at læse klimatilpasningsplanen

For yderligere oplysninger

Nicolas Bernhardi

Nicolas.Bernhardi@projectzero.dk

Cookiepolitik