Konference afholdt

Tirsdag den 8. december deltog en lille Sønderborg-delegation i en spændende konference på Christiansborg.

Baggrunden for konferencen var det store potentiale for at energioptimere og renovere de private udlejningsejendomme til en tidssvarende standard. De største barrierer er økonomi og vanskelige rammevilkår. På konferencen deltog også politikere, og målet var, at få åbnet deres øjne for at ændre vilkårene for landets udlejere.

Sønderborg delte erfaringer

I Sønderborgs ProjectZero har det GI-medfinansierede pilotprojekt vist, at det er muligt at motivere udlejerne trods en række økonomiske og lovgivningsmæssige barrierer; men skal potentialet forløses er der behov for flere tiltag.

Peter Rathje fortalte om de gode erfaringer fra Sønderborg, og hvordan det er lykkedes, at rykke udlejerne til at være mere motiverede for at energirenovere, end udlejerne er på landsplan.


Konferencen blev afholdt i Fællessalen

Paneldebat med politikere 

Venstres boligordfører Britt Bager bød velkommen, og herefter fulgte et tætpakket program. Der var oplæg fra Henrik Andersen, kontorchef i Energistyrelsen, Ole Michael Jensen, seniorforsker ved SBi, Torben Christensen, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Peter Rathje, ProjectZero, Claus H. Østergaard, Sønderborg Udlejerforening, Michael H Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og Kim Lind Larsen, formand for Byggegruppen, 3F.

Præsentationerne kan findes her

Til sidst blev der samlet op med en paneldebat. I debatten deltog Jan Johansen, boligordfører Socialdemokratiet, Lisbeth Bech Poulsen, miljøordfører S, Merete Dea Larsen, boligordfører DF og Louise Schack Elholm fra Venstre. 

Det blev under konferencen klart for de fleste, at der er behov for at ændre rammevilkårene, hvis energioptimeringer i udlejningsejendomme for alvor skal sættes i gang. Det nikkede de fleste poltikere til, og ProjectZero tager dialogen videre med dem i det nye år. 

15. december 2015

Fra Sønderborg

Fra Sønderborg deltog: 

  • Morten Vestergaard fra Broager Sparekasse 
  • Charlie Lemtorp, energivejleder 
  • Bernt Knudsen, formand i Sønderborg Udlejerforening 
  • Claus Østergaard, næstformand i Sønderborg Udlejerforening 
  • Torben Hansen, ZEROboligudlejer
  • Torben Busch Jensen, ZEROboligudlejer 
  • Morten Berdiin, bestyrelsesmedlem i LLO Sønderborg
  • Pernille Beck, ProjectZero
  • Peter Rathje, ProjectZero

Lokal udlejer

Claus Østergaard fra Sønderborg har været en aktiv del af ZEROboligudlejer-projektet, og var derfor med på konferencen, hvor han gav et oplæg

For yderligere oplysninger

Pernille Beck
pernille,beck@projectzero.dk

Cookiepolitik