COP21 er igang!

Sønderborgs indsats på klimaområdet får stigende bevågenhed i hele verden. Sønderborg omtales som ”Europas rollemodel”, og borgmester Erik Lauritzen er inviteret til COP21 i Paris for at fortælle om ProjectZero-visionen og hvordan den motiverer andre byer til klimaindsatser. 

Sønderborg har siden 2007 haft en vision om at blive et CO2-neutralt vækstområde. Visionen omsættes til handling i ProjectZero, som med en række initiativer sikrer, at borgere, virksomheder, forsyningsselskaber og uddannelsesinstitutioner m.v. tager del i omstillingen; energioptimerer og omlægger forsyningen til grøn energi. Den indsats lykkes så godt, at Sønderborg pt. er foran 2015 delmålet på 25 pct. reduktion i CO2-emission.

Som en konsekvens af dette, er borgmester Erik Lauritzen inviteret til at deltage i COP21 i Paris i denne uge. Sønderborg var en af de første byer som committede sig til klimasamarbejdet i Compact of Mayors, og dette commitment udløser en plads i en COP21 round table-diskussion om byernes rolle – arrangeret af C40 og Realdania.

Deltagere fra verdens største byer skal her høre om, hvilke konkrete politiske visioner og handlinger, der ligger til grund for, at Sønderborg rent faktisk rykker på klimaområdet: Hvad gør Sønderborg anderledes og hvordan samarbejder Sønderborg med andre byer om udfordringen?

Alle sejl er er internationalt sat til at COP21 resulterer i en global aftale om reduktioner i udledningen af klimagasser. Det spændende bliver hvor ambitiøs aftalen bliver. 


- Verdens klima-øjne rettes i stigende grad mod Sønderborg. Det gør de i takt med, at vores indsats viser dokumenterede resultater, og i takt med, at andre lande og byer i verden erkender nødvendigheden af handling. Jeg er stolt over, at vi har nået denne anerkendelse, men også glad for, at vi dermed får mulighed for at dele ud af vores erfaringer. Klimaforandringer og energioptimering er ikke noget, vi kan løse lokalt – det skal foregå globalt. Derfor øser vi gerne af vores viden
, siger Erik Lauritzen inden afrejsen.
 

Sønderborg tilsluttede sig Compact of Mayors i september. Compact of Mayors har netop kvitteret for optagelsen og godkendt Sønderborg på alle fire parametre: Engagement, målsætning, plan og resultater. Det er en kvittering, som andre byer er år om at få. Se omtalen af Sønderborg på Compact of Mayors hjemmesiden her: http://www.compactofmayors.org/cities/sonderborg/


Borgmesteren får følgeskab i Paris af direktør Peter Rathje, ProjectZero, og deltagere fra Sønderskov-Skolens energipatrulje, Henrik Fenneberg og Holger Balslev, der i Paris vil fortælle om hvordan unge træder ind med videndeling og påvirkning af adfærd, overalt og i alle aldre. Læs mere om energipatruljen her

For yderligere information,

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk

1. december 2015

Læs om COP21 her

(tryk på billedet for link)

The Energy Patrol – Think, Act, Save


Læs mere om Sønderskovskolens energipatrulje og deres indsatser på projektets hjemmeside her

Fra energipatruljen deltager Henrik Fenneberg og Holger Balslev på COP21, med erfaringer fra Sønderskov-skolens energipatrulje.

Sønderborgs øvrige COP21 indsatser

  • Borgmesterens deltagelse i Paris krydres af andre aktuelle klimabegivenheder
  • Feres Mezghani, tidligere ProjectZero sekretariatsmedarbejder, deltager i COP21 med Sønderborg Deklarationen i den koreanske stand
  • Klimamarchen i Sønderborg den 29. november
  • Sønderborg-deklarationen som blev vedtaget på den første grænseoverskridende klimakonference på Alsion i oktober
  • Sønderborgs deltagelse i klimateaterforestillingen ”No Planet B” på Husets Teater i København fredag den 27. november.

Cookiepolitik