55 glade landmænd i Ballebro

55 glade landmænd mødte den 1. december op til infoaften om det nye biogasanlæg i Blans. Der var flot fremmøde og projektet blev taget positivt imod.

LandboSyd inviterede landmændene til infoaften omkring planerne om et nyt biogasanlæg i Blans.

Partnerne bag biogas-projektet: ProjectZero, NGF og SONFOR informere de interesserede landmænd om Sønderborg-områdets nye biogasprojekt i Blans. Og interessen fra landmændene var stor!

Bred opbakning fra lokale landmand og Borgmesteren

Efter en kort velkomst af initiativtager og landmand Jens Lei, fortalte borgmester Erik Lauritzen kort om Sønderborg Kommunes opbakning til projektet, som har et stort potentiale for at nedbringe CO2-udledningerne.

En anden fordel ved et biogasanlæg er, at det øger gyllens gødningsværdi for landbruget og reducerer lugten, når gødningen spredes ud på markerne.


Morten Gyllenborg fortæller om fordelene i det nye anlæg

Lad os komme i gang!

Efterfølgende kom projektleder Jeppe Hyldgaard Olsen (SONFOR) og forretningsudvikler Morten Gyllenborg (NGF, nature energi) på scenen for at fortælle om projektets status.

Projektgruppen håber på at vække landmændenes interesse for projektet, og at der dannes en leverandørforening, som skal træde ind i samarbejdet. Foreningen skal bl.a. være med til, at sikre anlæggets ressourcegrundlag.

Dertil blev der nedsat en arbejdsgruppe af 5 lokale landmænd, som gerne vil videreudvikle idéen omkring leverandørforeningen.

SONFOR går all in

SONFOR committer sig bl.a. til at være første leverandør til leverandørforeningen. ProjectZero A/S formand og direktør for SONFOR, Lars Riemann, var med på mødet og bakkede op om projektet:

-Fra 2018 skal vi i Sønderborg Kommune blive endnu bedre til at sortere vores affald. Borgernes biologiske fraktioner skal ikke brændes fremover, men bruges til at give biogasanlægget et ekstra boost. Samtidigt understøtter dette projekt vores grønne profil i SONFOR. Biogasanlægget er en rigtig god idé for Sønderborg-området og det er derfor vi gerne er en del af dette projekt, lyder det fra Lars Riemann.

4. december 2015

NGF's Biogasanlæg i Holsted

Biogasanlæg i Blans


Peter Gæmelke ved åbningsfesten til Holsted-anlægget

Anlægget skal kunne behandle omkring 400.000 t biomasse og producere op til 13 mio m3 biometan per år. Også bestyrelsesformanden for NGF, Nature Energy - Peter Gæmelke, var tilstede og fortalte om de gode erfaringer fra andre projekter

For yderligere oplysninger

Jeppe Hyldgaard Olsen

jhol@sonfor.dk

Cookiepolitik