Helt ny energi i almene boliger

Ældre almene boliger energioptimeres i et tæt samarbejde mellem Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Fjernvarme.
 

Et par hundrede ældre boliger reduceres til 153 boliger med målsætningen om at der opnås en halvering af energiforbruget pr. m2 i de nye boliger. Det er Sønderborg Andelsboligforenings mål om at have attraktive og energifornuftige boliger i Jørgensgård at tilbyde lejerne. En win-win situation for alle parter.

Der er flere ting i spil i renoveringen af de gamle boliger. Flere ældre og udtjente to-etages byggerier forvandles i øjeblikket til mindre rækkehuse med have, så beboerne får en helt ny bolig. Andre bliver gennemrenoveret med nye vinduer, døre og 300 mm ekstra isolering på loftet. Alle boliger får ligeledes installeret en fjernvarmeunit fra Sønderborg Fjernvarme, som betyder at de enkelte boliger afregner eget energiforbruget direkte med værket.

Formand for Sønderborg Andelsboligforening Vivian Engelbredt, er slet ikke i tvivl om at der er god mening i at energioptimere boligerne.
- Det er svært at leje de gamle boliger ud, der er dyre i husleje og energiforbruget er højt. Ved de nye boliger, får lejeren en bolig til en fornuftig leje, men også et langt mere fordelagtigt energiforbrug, fortæller Vivian Engelbredt.

Byggekoordinator Lars Bo Steensbeck supplerer med at boligernes nye mekaniske ventilation med varmegenvinding medfører langt højere komfort i boligerne.


Helt nyt fjernvarmenet

Sønderborg Fjernvarme er med på banen i arbejdet med energioptimering af boligerne. Ledningsnettet i Jørgensgård kan dateres tilbage til midten af 1970’erne. Derfor har fjernvarmen i samarbejde med Sønderborg Andelsboligforening også besluttet at renovere ledningsnettet.

Afdelingsleder i Sønderborg Fjernvarme Jan Due Kristensen glæder sig over SABs initiativ om at energioptimere sine lejeboliger.
- Fjernvarmen opnår energibesparelser ved at etablere et nyt ledningsnet og installere helt nye units i boligerne. Lejerne får nu individuelle målere i boligerne, så der afregnes kun for eget forbrug af varme. Det er normalt særdeles motiverende for energirigtigt adfærd, fortæller Jan Due Kristensen og fortsætter.

-Hele ledningssystemet i området omkring Jørgensgård tilpasses nu det fremtidige behov til varmeforsyningen, hvilket reducerer varmetabet fra ledningsnettet væsentlig. Derved opnår vi som fjernvarmeselskab også nogle af de energibesparelser, som vi årligt er forpligtet til at realiserere.


Energibesparelser hele vejen rundt

Sønderborg Andelsboligforening har cirka 3.400 boliger fordelt i Sønderborg by. Jørgensgård er bare et af de steder, hvor der på sigt kan sættes ind, for at bringe boligerne op i højere energiklasse for at tilbyde lejerne attraktive boliger. Sønderborg Fjernvarme arbejder ligeledes på højtryk på at udbrede energivenlig fjernvarme til nye kunder, så der hentes energibesparelser hjem til både lejere og fjernvarmen.

7. august 2015


Formand for Sønderborg Andelsboligforening Vivian Engelbredt, byggekoordinator Lars Bo Steensbeck og afdelingsleder Jan Due Kristensen Sønderborg Fjernvarme foran de energioptimerede boliger

Energiforbedrede bolig er attraktive

De nye boliger i Jørgensgård er attraktive og efterspørgslen har været stor. Men der er stadig ledige boliger, se mere på www.sab-bolig.net

Yderligere oplysninger

Lars Bo Steensbeck, SALUS   3012 6743
Jan Due Kristensen, Sønderborg Fjernvarme  5127 3524

Cookiepolitik