Kvinder diskuterer energi

4 kvinder fra Sønderborg mødte energiantropolog Lise Tjørring til en snak om energi og energirenovering. 

Brunch og energi

De 4 kvinder mødtes til hyggelig brunch en tirsdag formiddag, og havde samtidig indvilget i at være forsøgskaniner i Lises forskningsprojekt.

De blev interviewet i en time med spørgsmål om deres bolig og skulle også lave en lille øvelse, hvor de skulle skrive alle ugens aktiviteter ned. ”Bag hverdagsaktiviteterne gemmer energiforbruget sig, og det er vigtigt at forstå hvordan vi bruger boligen før vi kan forstå hvordan vi kan spare på energien” beretter Lise.

At passe sammen med sit hus

Man skal kunne passe sammen med den sjæl huset har” fortæller en af kvinderne, som havde mærket med det samme, at hun skulle have det hus hun bor i nu allerede første gang hun trådte ind i det.

Kvinderne fandt efterfølgende frem til at dét at passe sammen med et hus har noget at gøre med lysindfaldet, husets historie, indeklimaet og et vist overraskelsesmoment. Denne særlige forbindelse mellem mennesker og deres bolig tænkes ofte ubevidst ind, når et hus skal renoveres, og kan derved komme til at have direkte betydning for hvad man beslutter at gøre/ikke gøre ved sit hus.

Energivejlederen på kvindebesøg

I forlængelse af interviewet kom ProjectZeros energivejleder, Jan Gregersen, på besøg, og gav kvinderne en energivejledning i værtindens hus. Mange havde forberedt spørgsmål hjemmefra, og der blev bl.a. diskuteret om det var en god ide at skifte termostaterne på radiatorerne ud til nyere modeller.

Energivejlederens gennemgang af huset var grundig, og alle fik et kig ind i den dybe skunk og var en tur oppe af den stejle loftstrappe for at se på loftsisoleringen.

En energivejledning kan føre til mange opdagelser, og langt inde i skunken blev der fundet borebiller i træværket. ”Tænk, dem vidste jeg ikke vi havde, dem må vi straks have gjort noget ved” udbrød husets værtinde.  Dette viser at en energivejledning sjældent kun handler om energi.

Folk (og måske især kvinder) efterspørger ofte en helhedsvurdering af deres hus, hvor der både snakkes energi, borebiller og hvad der ellers er vigtigt i den enkelte bolig.

1. april 2015

Lises observationer

Det er ofte mænd der står for husvedligeholdelsen og energirenoveringsprojekter, og jeg ville gerne prøve at se hvad der skete når vi satte en gruppe kvinder sammen til at diskutere energi

Sådan lyder det fra Lise Tjørring, der er ansat som erhvervs PhD. Hun forsker bl.a. i familiers energivaner.

Energitjek

Kvinderne og energivejleder, Jan Gregersen fra SIB, tjekker isoleringen på loftet.

For yderligere oplysninger

Lise Tjørring 

litj@ifro.ku.dk

Cookiepolitik