Tilskud til dine energi-forbedringer

Der er tilskudsmuligheder til energiforbedring i din bolig eller virksomhed. De fleste energiselskaber vil nemlig gerne betale dig for den energi du årligt sparer ved renovering.

Danmark er internationalt forpligtet til at reducere CO2-udledningen. Det gøres gradvist ved omstilling til vedvarende energi og reduktion af energiforbruget. Derved har alle energiselskaber fået til opgave at hjælpe med til at nedbringe vores energiforbrug og kan vælge at gøre det ved at give borgere og erhvervsliv tilskud til energiforbedringer - med andre ord: energiselskabet
køber dine energibesparelser.

e-tilskud.dk gør det nemt

På den nye hjemmeside www.e-tilskud.dk bliver ansøgeren nemt og overskueligt guidet igennem processen, hvorefter tilskuddet udbetales kontant af energiselskabet SE.

På e-tilskud.dk er der anvist forskellige kategorier for energiforbedring. Ønskes udskiftning af gamle vinduer er det vigtigt at vide, præcis hvilken slags vinduer der er tale om. Om det er A-mærkede 3-lagsvinduer eller 2-lags ruder til koblede rammer. Derefter
udfyldes det samlede antal kvadratmeter der udskiftes.

e-tilskud.dk gør det ligeledes muligt at indberette flere forskellige energiforbedringer, hvis der både bliver hulmurisoleret og skiftet vinduer. Den beregnede besparelse vises i et særskilt vindue. Det er vigtigt, at der søges om energitilskud, inden energirenoveringen igangsættes.En bolig på Kongevej i Sønderborg får nyt tag på

SÅ NEMT ER DET:

  • Ring til din lokale håndværker og få et tilbud på den ønskede energirenovering. Når beslutningen for igangsættelsen af renoveringen er taget, skal du udfylde den elektroniske formular som findes på www.e-tilskud.dk

    Du skal ansøge inden du godkender håndværkerens tilbud, ellers kan du ikke få tilskud.
  • Mens du udfylder ansøgningen, kan du se, hvor meget du kan få i tilskud. SE giver i øjeblikket 25 øre pr. sparet kWh det første år. Først når du har fået svar på din ansøgning, må du godkende tilbuddet endeligt fra håndværkeren.
  • Arbejdet udføres af håndværkeren. Faktura for udført arbejde samt slutaftale med dato og underskrift uploades på e-tilskud.dk.

    SE's energirådgivere kontrollerer, om alt er i orden og kontakter dig, såfremt der er spørgsmål - eller kommer forbi for at se det, der er blevet udført.
  • Hvis alt er OK overføres pengene til din konto.

    Der må kun søges om tilskud til den samme energibesparelse hos ét energiselskab. Du må altså ikke søge hos andre energiselskaber, når du har ansøgt ét sted. Energibesparelsen bliver indberettet til Energistyrelsen som dokumentation for at energiselskabet har hjulpet dig med at nedbringe dit energiforbrug. Der er flere forsyningsselskaber, der gerne vil købe dine energibesparelser, flere af dem kan ses på www.energisparesiden.dk
3. september 2014

3. september 2014Læs mere på www.e-tilskud.dkFor yderligere oplysninger

Louise Johnsen
louise.johnsen@projectzero.dk
+45 38 40 54 27Godt at vide…

Boligforeninger og boligudlejere kan også søge tilskud. Men bor du i lejebolig, er det udlejer der skal søge tilskuddet.

Så meget kan du få i tilskud 

Hvis en bolig på 154 m2 udskifter 17m2 vinduer samt 40 m2 hulmurs-isolering, udbetales der 1619 kr. fra energiselskabet, hvis satsen er 25 øre pr. kWh

Cookiepolitik