Kommunens CO2-indsats har effekt

Kommunens andel af områdets CO2-udledning udgør kun ca. 2,7 %, men kommunens indsats på blandt andet egne bygninger er vigtig som rollemodel for områdets borgere og virksomheder.

Kommunens eget reduktions-delmål på 25 % for 2015 (i forhold til 2007) er allerede nået pga. en kombination af energibesparelser på over 15 % på de kommunale bygninger og en særligt lav CO2-emission på el-produktion i 2012. Også omstillingen til grøn fjernvarme er en væsentlig faktor.

Opgørelsen for 2012 viser at kommunen (som virksomhed) har reduceret sin CO2-udledning med mere end de 25 %, som er 2015-måltallet for hele områdets indsats. For 2012 udgjorde områdets samlede CO2-reduktion 22 %.

Sønderborg Kommune som virksomhed skal være frontløber for at realisere målsætningerne i visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område. Til dette formål blev det besluttet af byrådet i Energipolitikken 2008, at kommunen skulle udarbejde et CO2-regnskab og derved få overblik over energiforbrug og deraf afledte CO2-udslip.

De sidste fem år er der blevet arbejdet målrettet for at opnå det første delmål på 25 % i 2015 i forhold til 2007. Energiforbruget i de kommunale bygninger står for 3/4 af CO2-belastningen, derfor har der været fokus på dette område og i perioden 2009-2016 vil en samlet investering på 164 mio. kr. være brugt på energioptimeringer af de kommunale bygninger.

5 indsatsområder

CO2- og energiregnskabet viser energiforbruget af el, vand og varme i kommunen som virksomhed, samt den heraf afledte udledning af CO2 fra el og varme. De initiativer og investeringer der har medvirket til resultaterne, vil ligeledes fremgå i regnskabet.

Energiforbruget er opdelt i fem segmenter:

  1. Varmeforbrug i de kommunale bygninger
  2. Elforbrug i de kommunale bygninger
  3. Elforbrug til det kommunale gadelys
  4. Brændstofforbrug til de kommunale biler
  5. Brændstofforbrug hos Vej og Park


Mange afledte positive effekter

Udover Sønderborg Kommunes forpligtigelse overfor ProjectZero og som klimakommune er CO2- og energiregnskab blevet brugt til flere og flere opgaver igennem de sidste 5 år. Se nedenstående eksempler:

  • Eksterne rådgivere skal kende energiforbruget i en bygning, når et nyt energioptimeringsprojekt skal udregnes
  • Tildelingsmodellerne for el, vand og varme til børnehaver og folkeskoler bruger energi- og CO2-regnskabet som tjekliste
  • Kontrakten med Elcon der omhandler optimering af kommunens gadelys, kræver at de aftalte el-besparelser bliver overholdt på de fastlagte tidspunkter
  • Når en bygning overgår fra én forvaltning til en anden, ken­der man nu det energibudget, som er knyttet til bygningen

Delmålet på 25 % for 2015 i forhold til 2007 er allerede nået pga. en kombination af energibesparelser på over 15 % på de kommunale bygninger og en særligt lav CO2-emission på el-produktion i 2012. Også omstillingen til grøn fjernvarme er en væsentlig faktor.

Der er ingen tvivl om, at delmålet i 2020 på 50 % CO2-reduktion bliver en større udfordring, der kræver en langsigtet planlægning af ambitiøse initiativer.

Kilde: referat fra møde i Sønderborg Kommunes Teknik & Miljøudvalg den 9. september 2014.

24. september 2014

24. september 2014For yderligere oplysninger:

Klimakoordinator Lene Sternsdorf
lstr@sonderborg.dk
+45 88 72 66 36Facaderenovering af Lilleskovens Børnehave i Nordborg

Cookiepolitik