Skrot eller value?

Ny affalds- og ressourceplan skal sikre bedre udnyttelse af Sønderborg-områdets husholdningsaffald

- Affald er en ressource, som vi skal udnytte med omtanke. Over en tredjedel af husholdningernes affald bliver genbrugt nu, men der er endnu flere værdifulde ressourcer gemt i det affald, vi kører til forbrændingen. I den nye affalds- og ressourceplan er udgangspunktet, at vi i så høj grad som muligt vil udnytte de ressourcer, der er gemt i affaldet, og ideer fra borgerne er meget velkomne, siger Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Byrådet vedtog den 3. september 2014 at sende forslaget til en ny affalds- og ressourceplan i offentlig høring i otte uger. Alle, der har ideer og kommentarer til forslaget, kan gøre dette frem til den 3. november 2014 på www.affaldsplan.sonderborg.dk - hvor man også kan sætte sig ind i planforslaget. Man kan også downloade en pixi-udgave af planen fra siden (klik på "om planen" - "download").


Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune

Organisk affald skal føde områdets biogas-anlæg

Sortering af organisk affald, husstandsindsamling af farligt affald og etablering af en døgnåben containerplads er blot nogle af de initiativer, som planen indeholder.

I fremtiden skal vi sortere rester fra kød, fisk, frugt og grøntsager ud af det øvrige affald. Der er nemlig store ressourcer gemt i de madrester, vi i dag smider i skraldespanden. Kommunens mål er i 2018 at blive klar med en model for, hvordan Sønderborg-området indsamler og behandler organisk affald.

Formålet er at udnytte alle de ressourcer, der er i det organiske affald. I stedet for at brænde affaldet kan vi for eksempel bruge det til produktion af biogas. Biogassen er nødvendig i fremtidens transportsystem, ligesom den grønne gas kan anvendes til at stabilisere produktionen af el og varme. Det afgassede affald kan vi bruge til jordforbedring og derved udnytte de næringsstoffer, som affaldet også indeholder.

Helt overordnet skal affald fremover ses som en ressource. Planforslaget indeholder derfor initiativer, der skal hjælpe med at sikre, at affald sorteres og genbruges bedre. I samarbejde med Sønderborg Forsyning vil Sønderborg Kommune via information og dialog inddrage borgere og virksomheder i kampen om den rigtige anvendelse af affaldet.

ProjectZero bakker op om kommunens nye ressource-plan, som sikrer en bedre ressourceudnyttelse. Planen er helt på linje med den nationale ressource-strategi og best practice i udlandet, hvor blandt andet Tyskland gennem mange år har praktiseret en mere effektiv kilde-sortering.

Tidsplan

Planforslaget er i høring frem til den 3. november 2014. Herefter vil alle indkomne høringssvar blive vurderet og medtaget i det videre arbejde. Den endelige affalds- og ressourceplan forventes godkendt af byrådet i begyndelsen af 2015.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Miljøafdelingen i Sønderborg Kommune på tlf. 88 72 40 83 eller mail miljo@sonderborg.dk

7. oktober 2014

7. oktober 2014

Cookiepolitik