SFS-Hallens brugere er nu ZEROsport´ere

SFS-Hallen og dens brugere er ZEROsport certificeret

SFS-Hallen har gennem de sidste 5 år gennemført større renoverings-projekter fokuseret på både energieffektivisering og grønne energikilder.

Det startede i 2010 med renovering af hallens varmesystem. I stedet for hver dag at opvarme hallen, uanset om den blev benyttet eller ej, blev der installeret fjernstyring af varmen i hal, cafeteria og det store mødelokale. Så nu tændes der først for varmen, når det er nødvendigt. Dette tiltag kunne straks ses på varmeforbruget, som faldt med 45 % fra 2010 til 2011.

Den næste store energisluger var lyset i selve hallen. Der blev foretaget beregninger og målinger, hvilket resulterede i udskiftning af samtlige armaturer i hallen. Udskiftningen blev foretaget i 2012, og dette kunne straks ses på elregningen. Strømforbruget faldt
med 35 %!


På billedet er SFS-Hallens formand Knud Erik Gubbertsen og ProjectZeros Vibeke Bonefeld i gang med at skifte kantinens gamle glødepærer. Udskiftning af glødepærer til LED eller elsparepærer er meget lavthængende frugter.

Solceller på hallens tagflader og grøn fjernvarme

I 2013 kom turen til solceller på hallens tag. Efter beregninger, tilbud og sonderinger blev det besluttet af etablere et anlæg på 24 KW. Anlægget har reduceret strømforbruget med ca. 16 % og har medført indtægter fra salg af den overskydende strøm til nettet.

SFS-Hallen er tilsluttet Sønderborg Fjernvarme og nyder derfor samtidig CO2-mæssigt godt af fjernvarmens omstilling til grønne
brændsler.

Samlet har disse tiltag betydet en reduktion af driftsudgifterne på ca. 80.000 kr. pr. år, baseret på en sammenligning af udgiften til energi i 2009/10 med udgiften i 2013/14 - hvilket vil sige med ca. 35 %. Renoveringerne har selvfølgelig ikke været gratis. Hallen har modtaget støtte fra Byggefonden, Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune, som har været med til at muliggøre energirenoveringen.

Kommunen og ProjectZero kvitterer med ZEROsport-certificering

På baggrund af ovenstående tiltag og energirenoveringer er SFS-Hallen netop blevet ZEROsport-certificeret af Sønderborg Kommune. Så nu har SFS-Hallen certifikat på, at hallen og dens mange brugere arbejder aktivt for et CO2-neutralt Sønderborg-område.

SFS-Hallen og dens mange brugere vil fortsat arbejde på at reducere energiforbruget.

29. oktober 2014

29. oktober 2014

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER

Vil du vide mere om ZEROsport certificering, så kontakt:

Morten Menné
mmen@sonderborg.dk
+45 88 72 54 564 ZEROsport certificeringer

Hermed er 4 sportsfaciliteter allerede nu ZEROsport-certificeret

ZEROsport-programmet blev lanceret i august 2014. Udover SFS-Hallen er også Sønderborg Tennisklub, Broager Rideklub og Sydalshallen nu blevet ZEROsport-certificeret af Sønderborg Kommunes fritidsafdeling og ProjectZero.

Læs mere om hvordan din egen sportsfacilitet bliver ZEROsport-certificeret og bidrager til et CO2-neutralt Sønderborg-område her

Cookiepolitik