Ændret klima medfører op til 80 cm højere vandstand

Uhyggelige stigninger i vandstanden venter forude

Ødelagt indbo, oversvømmede biler og væltede skove. Det er nogle af de skader, vi har oplevet i forbindelse med voldsomt vejr i Danmark i de seneste år. Et voldsommere vejr som har konsekvenser både for den enkelte dansker og for samfundet.

Havene omkring Danmark vil hæve sig i fremtiden som en konsekvens af klimaforandringerne. Hændelser, der i dag sker med 500 års mellemrum, vil ved udgangen af dette århundrede forekomme langt oftere. København vil eksempelvis opleve en vandstand på 1,7 meter over normalen flere gange om året. Og i Esbjerg vil vandstanden være mere end fire meter over normalen hvert femte år mod hvert 100. år i dag.

Det er et par af konklusionerne i en ny rapport fra Miljøministeriet, der for første gang giver et overblik over, hvad vi kan forvente, at et ændret klima vil betyde for Danmark. Samlet set forventes det, at Danmark frem mod år 2100 vil opleve havstigninger på omkring 70 til 80 centimeter.

- Denne rapport kan godt virke skræmmende, fordi den tegner et dystert billede af nogle af de scenarier, vi vil komme til at opleve. Men når vi skal tilpasse os det ændrede klima, er vi nødt til at se realiteterne i øjnene. Viden er udgangspunktet for handling, og vi skal sikre, at vi løbende tilpasser vores samfund på denne baggrund, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.


Oversvømmelse ved Sønderborg Slot

Dyre havstigninger

Rapporten viser også, at Danmark er blandt de fem lande i EU, der vil stå til de højeste skadesomkostninger ved havvand-niveaustigninger i forhold til bruttonationalproduktet, fordi det er dyrt at beskytte vores lange kystlinje.

- Løsningen ligger ikke ét sted, men skal komme flere steder fra. Vi er i fuld gang med at forebygge mod oversvømmelser fra skybrud, som dem der i løbet af de sidste måneder har ramt nordjyder, vestjyder og københavnere. Kommuner har lavet klimatilpasningsplaner, og nu skal planerne omsættes til handling, og der skal laves konkrete projekter. Det er et vigtigt skridt i en lang proces, siger Kirsten Brosbøl.

Oversvømmelser fra skybrud og havet er ikke de eneste konsekvenser af et ændret klima, Danmark vil opleve. I nogle perioder kan det blive nødvendigt at vande mere, og nye arter vil finde til landet på grund af højere temperaturer.

Danske analyser har bl.a. vist, at behovet for markvanding i Vest- og Sydjylland vil blive øget med 50 til 100 % ved udgangen af dette
århundrede.

Fra den 27. oktober er Danmark vært for stort IPCC-møde (Intergovernmental Panel on Climate Change) i København, som kulminerer med offentliggørelsen af IPCC's femte hovedrapport den 2. november. Rapporten skal udgøre grundlaget for udviklingen af fremtidens klimapolitik.

Der er i rapporten taget udgangspunkt i baselinescenariet, som illustrerer, hvordan klimaændringerne vil forløbe, forudsat den nuværende udledningsrate ikke reduceres.

Læs hele rapporten på Naturstyrelsens hjemmeside.

27. oktober 2014

27. oktober 2014I Brogade i Sønderborg kan man se, hvor højt vandstanden stod i Sønderborg i forbindelse med stormflod i 1872 hhv. 1904.

Miljøministeriets nye klimatilpasningsrapport påpeger både mere hyppig stormflod og stigende vandstand som følge af klimaforandringerne. Konsekvenserne vil med Sønderborgs store kystlinje alt andet lige medføre store materielle tab.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Lillan Clemmensen, Miljøministeriet, tlf.: 9135 6997 e-mail: licle@mim.dk

Kontorchef Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen, tlf.: 4172 1607, e-mail: jamni@nst.dk

Rapporten 

Rapporten udspringer af FN´s klimapanel IPCC's (Intergovernmental Panel on Climate Change) delrapport om klimatilpasning, som er blevet analyseret med fokus på konsekvenserne for Danmark.Under oversvømmelse bevæger en kajakroer sig rundt ved rytterstatuen ved havnepromenaden i Sønderborg

Cookiepolitik