Sæt dit fingeraftryk på de nye gasbusser

Grønne busser fra 2017 - sæt dit fingeraftryk
Fra 2017 kommer den kollektive trafik i Sønderborg Kommune til at se anderledes ud. Busserne skal køre på gas, og samtidig er der mulighed for at ændre både på køretider, ruter og bussernes indretning. Borgerne tages med på råd, inden kommunen i samarbejde med Sydtrafik udvikler fremtidens busser.

Sønderborg Kommune har netop igangsat en kampagne, der inviterer alle borgere til at komme med ønsker og ideer til, hvordan den
kollektive trafik i området kan blive endnu bedre. Er det blødere sæder, kaffe på morgenruten, bedre belysning ved stoppestedet eller plads til cyklen, der vil gøre den kollektive trafik mere attraktiv for dig? Det er nogle af de spørgsmål, du vil blive mødt med næste gang, du tager bussen.


Bybus Sønderborg.JPG

Miljørigtige busser

Som et led i jagten på CO2-neutralitet har byrådet besluttet, at busserne i kommunen skal køre på grøn gas. De nye gasbusser er miljø- og klimavenlige og efterlever ProjectZeros krav til CO2-reduktioner.

- De nye gasbusser er et vigtigt skridt mod vores mål i 2029 om CO2-neutralitet. Vi skal have mere grøn transport, og så skal vi gøre den
kollektive trafik mere attraktiv for flere. Det gør vi bl.a. ved at køre, hvor der er ønske og behov for det, og ved i øvrigt at forsøge at opfylde flest muligt af de ønsker og ideer vi forhåbentlig får ind fra borgerne i løbet af de næste måneder,
siger formand for Teknik og Miljøudvalget Frode Sørensen.

Alle input, der har det mindste med den kollektive trafik at gøre, kan frem til den 1. februar 2015 sendes til mailadressen bus@sonderborg.dk. Der trækkes lod om tre periodekort, så du kan køre gratis indenfor kommunegrænsen i tre måneder.

Gør busturen endnu bedre

14. november 2014

14. november 2014

For yderligere oplysninger:

Trafikplanlægger
Tina Aagaard Mørkeberg

T 88 72 56 10


Fakta

ProjectZeros Roadmap2020 viser gennem en række specifikke forretningskoncepter indenfor seks fokusområder nye veje til
CO2-reduktion, forretningsskabelse og vækst frem mod år 2020, hvor Sønderborg-området skal realisere 50 % CO2-reduktion i forhold til 2007.

Se hele Roadmap2020 her

Cookiepolitik