Kvinder og energi

Soroptimisterne i Sønderborg havde sat energi på dagsordenen en helt almindelig torsdag aften i november. ProjectZero var inviteret, og klubbens medlemmer blev udfordret på deres energivaner, og hvordan energirenovering kan få et kvindeligt islæt.

- Soroptimisterne ønsker altid gerne input udefra til vores møder, og denne gang skal vi udfordres på vores energivaner, og
så er det endda også et led i et forskningsprojekt, introducerede Karin Valeur, medlem af Soroptimisterne, aftenens møde.

Der er forskel på mænd og kvinder

Antropolog Lise Tjørring forsker i energivaner ude i de private hjem og er tilknyttet ProjectZero i forbindelse med sin erhvervs-ph.d. Lises tese indikerer, at det ofte er mænd, der interesserer sig for energibesparelser og energirenoveringer, da der som regel fokuseres mest på det tekniske aspekt i renoveringerne.

Tit og ofte appellerer emnet mere til mænd, når snakken drejer sig om fjernvarmeanlæg, hulmursisolering, cirkulationspumper osv., mens kvinder i højere grad går op i, hvordan hjemmet er indrettet, og at det fungerer som et hyggeligt værested for familien. Lise var spændt på at høre soroptimisternes bud på, hvordan energiadfærd og -renovering optager kvinderne i deres eget hjem, og om de kunne genkende sig selv i Lises observationer. – Det kunne de!

Soroptimisterne var lutter øren aftenen igennem, og AHA-oplevelserne omkring energiforbrug blandt kvinderne var der mange af. Udsagn som ”Sådan er det også hjemme hos mig” og ”Jeg er dog meget bedre til at slukke lyset end min mand”, var bare nogle af de kommentarer, der kom fra de interesserede kvinder. Et helt nyt medlem fortalte, at hun altid ser frem til varmeregningens komme i slutningen af året, da der er gået sport i, at forbruget ligger i den gode grønne ende.

Soroptimister havde fokus på energi.JPG
Soroptimister havde fokus på energi

Energirenovering er en fælles sag

De engagerede soroptimister gav et fælles udtryk for, at det som regel er manden i huset, der tager sig af energirenoveringen og også kontakten til håndværkerne, men hvad der præcis skal laves og ikke mindst laves om, var en fælles beslutning. ”Min mand gør aldrig noget, før vi har snakket om det først” kom det fra flere af soroptimisterne.

Aftenens energiemne gav stof til eftertanke, og Soroptimisterne i Sønderborg er nu langt bedre rustet til at spare på energien derhjemme ved fornuftig energiadfærd, og ikke mindst var flere betaget af idéen om at følge sit daglige energiforbrug.

26. november 2014

26. november 2014


For yderligere oplysninger:

Louise Johnsen
louise.johnsen@projectzero.dk
T 38 40 54 27

Følg dit daglige elforbrug

Soroptimisterne

Soroptimist International er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv med 1600 medlemmer i Danmark.

SI Danmark arbejder for kvinder og børns liv og rettigheder, både i Danmark og internationalt.

www.soroptimist-danmark.dk

Cookiepolitik