Kulsorte Polen bliver grønnere

Kul spiller en central rolle i både elproduktion og opvarmning af polske boliger, og Polen har selv masser af kul. Derfor er det ikke så underligt, at den polske regering i EU-diskussioner løbende fremfører ”what´s wrong with coal?”

Men kul er ikke en del af løsningen, når EU skal realisere hverken 2020 eller 2030 målsætningerne. Dette erkendes i stigende
grad i de polske byer og regioner – og den danske ambassade i Warszawa er derfor OBS på potentialerne i at få den sydlige nabo med 39 mio. indbyggere til at fremme den store omstilling i Polen - baseret på ”bottom up”.


Mere end 500 danske virksomheder driver polske datterselskaber og er dermed allerede etableret på markedet. Heriblandt Danfoss, Rockwool og Velux, som bakker op med de rigtige løsningskomponenter til den grønne omstilling: termostater, isolering og energirigtige vinduer mm.


Etage boligbyggeri udgør i Polen en stor del af boligmassen

Vækst og business er vigtig driver – også i Polen

Ambassadør Steen Hommel bød velkommen til workshoppen og fremhævede, at Danmark gerne øser af erfaringer og løsninger, men at den aktive deltagelse fra byerne og regionerne er vigtig for at drive omstillingen.

Adam Jarubas, regionsborgmester for Swietokrzyskie regionen pegede på ikke kun at fokusere på energieffektiviseringer i de offentlige bygninger men hele bygningsmassen. Han fortalte også, at regionen i november indvier sit første ”autonome hus”, der på samme måde som ZERO+ huset i Sønderborg er selvforsynende med energi. Også i Polen er vækst-perspektivet en central driver for den grønne omstilling.

ProjectZeros Peter Rathje bidrog med erfaringerne fra Sønderborgs store omstilling og pegede på behovet for at inddrage både borgere
og virksomheder i omstillingen og gennem OPP-samarbejder sætte omstillingen i system i samarbejde med kommunen og andre interesserede aktører. Polen har allerede store fjernvarmeanlæg, som med fordel kan gøres grønne gennem grønne brændsler.

Danfoss, Rockwool & Velux bidrog med cases, som viser hvorledes både polske og danske bygninger har reduceret deres energiforbrug
markant gennem energistyring, isolering og bedre vinduer. Der er masser af potentialer, idet flertallet af den polske boligmasse er opført uden hensyn til energiforbrug og derfor ligger i den laveste energiklasse.

Lokale debatoplæg viste, at den lokale omstilling i den polske region er godt i gang. Biomasse bliver til biogas, geotermisk varme fra
undergrunden kan indfases i fjernvarmen og flere vindmølle-projekter er ud over indsatsen på bygningsmassen med til at gøre Polen grøn – baseret på væksttænkning og lokale grønne græsrødder.


4. november 2014


For yderligere oplysninger:

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk
+45 40 40 86 36+45 40 40 86 36


Den danske ambassadør i Polen, Steen Hommel (th) bød sammen med den polske regionsborgmester Adam Jarubas velkommen til energiworkshoppen i Kielce


Der blev lyttet aktivt til workshoppens indlæg og debatter. Ca. 45 kommuner, bygge- og erhvervsaktører deltog i workshoppen i Kielce,
Polen


Andrzej Händel, regional salesmanager for Danfoss Heating i Polen, opfordrede de deltagende kommuner og byggeaktører til at installere
målere og termostater


De polske boliger ligger i meget lave energiklasser med potentialer for markante forbedringer

Cookiepolitik