Indiske gæster på affalds-mission

Gæster fra Indien ville studere ”Waste to Value”

Henrik Skov Nygaard, Global Product manager hos Danfoss, tøvede ikke længe, da en delegation fra et indisk kundeprojekt i Tamil Nadu provinsen fornyligt insisterede på at besøge ProjectZero. Besøget kom i stand med kort varsel, og delegationen hørte både om Sønderborgs omstilling og besøgte Sønderborg Kraftvarmeværk, hvor de med egne øjne kunne se, hvorledes byens sorterede affald bliver omsat til strøm, varme og genanvendelige spildprodukter – på engelsk ”Waste to Value”.

Driftstekniker Claus Bay gav på Kraftvarmeværket gæsterne en kort introduktion til det omfattende forbrændings-/procesanlæg, som sikrer Sønderborg en miljørigtig strøm- og varmeproduktion.

Sønderborg Kraftvarmeværk besøg fra Indien november 2014.JPG
På billedet ses fra venstre driftstekniker Claus Bay (Sønderborg Kraftvarmeværk), Henrik Skov Nygaard (Danfoss) og to af de indiske gæster

Indien står overfor store udfordringer på energiområdet

I Indien er udfordringen ikke opvarmning, men køling. Den indiske økonomi vokser, og det samme gør landets affaldsmængder. Affald udgør i Indien et stigende miljøproblem, og derfor var det interessant for gæsterne at blive inspireret af de danske løsninger med henblik på i Chennai (tidligere Madras) at omsætte affald til strøm og køling.

Den indiske premierminister, Narendra Modi, har for nylig udtalt et stærkt commitment til at gøre Indien mere energieffektiv blandt andet ved at få ansvaret forankret på samfundets brede skuldre. Landets energi kommer blandt andet fra kulfyrede kraftværker, som udleder store mængder CO2. Modsat i Danmark, så blæser vinden kun få gange om året. Vindmøller er derfor ikke en del af
løsningen i Indien.

25. november 2014

25. november 2014

For yderligere oplysninger
Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk

T 40 40 86 36


Luftfoto af Sønderborg Kraftvarmeværk


Sønderborg Kraftvarmeværk.JPG
Sønderborg Kraftvarmeværk afbrænder sorteret husholdningsaffald fra bl.a. Sønderborg og Aabenraa kommuner.

På baggrund af affaldet produceres både strøm og varme til fjernvarme-nettet i Sønderborg by. Slaggerne anvendes bl.a. ved vejbyggeri

Cookiepolitik