Gråsten Fjerkræ sparer energi

De igangsatte indsatser omfatter:

Gråsten Fjerkræ har en markeret holdning til både energi, klima og miljøet. Derfor er virksomheden nu i gang med at gøre sine processer og installationer mere energieffektive.

  • ¾ million kr. investering i grøn teknologi med ny avanceret røgovn som reducerer både CO2- og røg-udledning - fra tidligere 40-60 % til nu kun 5 %!
  • Komplet varmegenvinding på alle virksomhedens store kølekompressorer, som dermed fremover dækker virksomhedens komplette behov for rumvarme
  • Udskiftning af gamle lysstofrør til ny energibesparende LED belysning med bevægelsessensorer, der automatisk tænder og slukker lyset

Gråsten Fjerkræ er grebet af miljø-indsatserne

Det er sjovt, som der kan gå sport i at være miljøbevist, selv vore chauffører konkurrerer om, hvem der kan køre flest km på en tank
brændstof
”, fortæller virksomhedens bestyrelsesformand Gunder Jensen og fortsætter ”Vi har altid sagt, at vore chauffører er vore ambassadører, jeg må med respekt sige, at de virkelig lever op til deres titler”.

Gråsten Fjerkræ er blevet mere grøn og miljøvenlig og ser sig selv som førende i branchen. Og med de igangsatte indsatser er Gråsten
Fjerkræ en aktiv deltager i Sønderborgs store ProjectZero-omstilling.

Unghanen Gråsten Fjerkræ logo.png

Inddrag medarbejderne

Din virksomhed kan også spare på energien og bidrage aktivt til ProjectZero visionen. De lavthængende frugter omfatter belysningen (skifte til LED) og standby-forbruget på apparater, PC´er etc. Men du kan også spare energi i virksomhedens processer og bygninger.

Hent mere inspiration på ZEROcompany, kontakt en af Sønderborgs rådgivende ingeniører eller ProjectZero-sekretariatet.

Husk at inddrage medarbejderne i at finde og realisere besparelserne.

18. november 2014

18. november 2014

Gråsten Fjerkræ

For mere information om Gråsten Fjerkræs nye grønne investeringer, kan du kontakte Gunder Jensen på 7465-9071 eller kontor@unghanen.dk


Genvindingsanlæg II Gråsten Fjerkræ.jpg
Billedet viser en af virksomhedens kølekompressorer med ny-monteret varmeveksler

ZEROcompany-programmet

For mere information om ZEROcompany-programmet kontakt Peter Rathje på peter.rathje@projectzero.dk.

Cookiepolitik