Udlejningsejendommes energistandard skal løftes

Private lejeboliger svarer til næsten 20 % af Sønderborg-områdets boliger, så der er nok at tage fat på, når der skal skabes mere fokus på energioptimering af udlejningsejendomme. I et nyt projekt sætter ProjectZero energioptimering på dagsordenen for områdets udlejere.

ProjectZero har indtil nu haft mest fokus på private boliger, og ZERObolig-projektet med samlede energiinvesteringer på mere end 100 mio. kr. viste, at energi spiller en stor rolle i mange borgeres hverdag. Næste step er nu at få udlejere og lejere med på vognen, for vi skal have alle med, hvis vi skal nå nullet i 2029.

Fra foråret 2014 igangsættes en række initiativer, målrettet udlejere og lejere, som skal være med til at informere og motivere til energioptimering og energirigtig adfærd. Der arbejdes bl.a. på en folder, med ni trin til hvordan man kan gøre sin ejendom attraktiv med energioptimering. Herudover tilbydes udlejerne et forløb, som klæder dem på til at kunne træffe de rette beslutninger og kende vigtigheden af, at have en plan for sine ejendomme. Samtidig skal lejerne ikke glemmes, og det er især på adfærdssiden, at de med fordel kan lave ændringer.Gade i Sønderborg med udlejningsejendomme

Hvidbog opsamler de bedste erfaringer

Som en af de første ting i projektet er der lavet en del analyser for at opsamle og skabe overblik over den relevante viden og erfaring omkring energioptimering af private udlejningsejendomme.

Hvidbogen samler også op på workshops som er afholdt med udlejere og lejere i Sønderborg-området. Workshopsene har bl.a. været med til at afklare, hvad der kan motivere, og hvilke barrierer der er i forhold til renovering af udlejningsejendomme.

Hvidbogen kan downloades her

Hvidbogens appendiksrapport med uddybende information og eksempler kan downloades her

Projektet gennemføres med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og i tæt samarbejde med kommunikationsbureauet Advice A/S.

11. marts 2014

For yderligere oplysninger:

Pernille Beck

pernille.beck@projectzero.dk

+45 7412 4191

11. marts 2014Udlejningsejendom på Jomfrustien i SønderborgFlot udlejningsejendom i Sønderborg

Projektets indhold

Projektet indeholder følgende overordnede aktiviteter:

Fase 1: Analyse og viden
Fase 2: Strategi for kommunikation og udvikling af markedsføringsmateriale
Fase 3: Implementering og markedsføring
Fase 4: Evaluering


Hvidbog opsamler eksisterende viden og kan downloades her

Cookiepolitik