Grøn omstilling på tværs af regionen

De 22 syddanske kommuner starter nu et formelt samarbejde om strategisk energiplanlægning (SEP) på tværs af kommunegrænserne. Projektet bakkes op af Region Syddanmark og industrien - og støttes økonomisk med midler fra både Regeringen, Regionen, energiselskaberne og kommunerne.

Region Syddanmark er overordnet projektleder på projektet, som også er forankret på de 3 subregioner: Fyn, Trekant-området og Sydjylland. Lean Energy Cluster repræsenterer industrien og bakker op om processen.

Projektet skal i 2014-2015 kortlægge ressourcer, diskutere fælles scenarier for en grøn omstilling på tværs af kommunegrænserne og styrke aktørernes energi- og samarbejdskompetencer med henblik på at der både regionalt og subregionalt udarbejdes robuste energiplaner.

Ambitionen er efterfølgende at gennemføre omstillingen og skabe regional vækst og grønne jobs i samarbejde.

Energinet.dk understregede nødvendigheden af det tvær-regionale samarbejde.

Energinet.dk´s Jørgen Krarup roste initiativet og understregede nødvendigheden af SEP-samarbejdet for at kunne løse omstillingens udfordringer (med mindst mulig spild):

  • El bliver det nye fleksible brændsel, men med langt mere vind i energisystemet bliver elnettets stabilitet en stor udfordring
  • Gassen skal gøres grøn, og gassen skal ud af husholdningerne som opvarmningskilde
  • Fjernvarmenettene skal kunne håndtere mange forskellige vedvarende energikilder
  • Den individuelle opvarmning uden for fjernvarmeområderne bør baseres på el, men varmepumpe-løsningen er stadig dyr i anskaffelse
  • Transportsystemet skal omlægges til el og biomasse - men teknologierne er ikke færdigudviklede
  • Fremtidens energisystem skal derfor være både effektivt og robust samt respektere både el, gas, fjernvarme og biomasse og kunne koble disse energibærere effektivt

Det er vigtigt, at kommunerne bidrager med vindmølle-kapacitet m.v., og at de regionale løsninger udvikles i tæt samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Kun herved undgår samfundet kostbare fejlinvesteringer.


Der var stor tilhører-opmærksomhed på oplæggene - i midten af billedet, Ole Damm, SE Big Blue

Samarbejdet er allerede godt i gang

Selv om mødet på Alsion var det formelle kick-off, er projektet allerede godt i gang; indsatsområderne er identificeret og subregionerne har taget ejerskab og aftalt arbejdsdelingen:

  • Fra Varde til Sønderborg fokuseres sammen med bl.a. SE på energieffektivisering i boliger, virksomheder, sommerhuse m.v.
    I Trekant-området fokuseres sammen med bl.a TRE-FOR på varmeforsyningen i det åbne land og interesse/mulighed for skabe kollektive løsninger
  • På Fyn fokuseres i samarbejde med bl.a. SDU på biomassens samspil med fjernvarmesystemerne

SEP-projektet slutter formelt i sommeren 2015, men forventes videreført baseret på de høstede erfaringer og ny finansiering udefra.

4. marts 2014

4. marts 2014Jan Fandrey fra Sønderborg Kommune ville vide mere om DONGs holdning til udfasningen af gas

For yderligere oplysninger


Peter Rathje

peter.rathje@projectzero.dk
+45 4040 8636Charles Nielsen bekræftede TRE-FOR´s opbakningJørgen Krarup fra Energinet.dk opfordrede til samarbejde

Cookiepolitik