Fire projektår med fokus på solen

I fire år har SunRise-PV projektet under Mads Clausen Instituttet sat fokus på forskning og udvikling af solcellerelaterede teknologier i Region Syddanmark. Projektperioden er slut, men helt nye solcelleprodukter, udviklet af områdets virksomheder, har set dagens sollys og blandt dem er nye revolutionerende teknologier.

Nye idéer til at vinkle solcellepaneler efter solen, nye målesystemer til undersøgelse af installerede solcellepaneler, nye solcelledrevne bøjer til brug i oceanografisk forskning, samt optimering af meget store solcelleanlæg. Alle de nye idéer til innovative solcellerelaterede produkter spænder vidt, og med SunRise har de deltagende virksomheder i projektet haft gode muligheder og rammer til at teste, udvikle og formidle produkter og viden omkring solceller.

Kasper Paasch, projektleder for SunRise, glæder sig over den entusiasme projektets partnere har bidraget med og ikke mindst de opnåede resultater.

-Meningen med Sunrise var netop at styrke samarbejdet mellem industri og universitetet med fokus på solcelleteknologi og der er udviklet rigtig mange gode tiltag inden for PV, Photo Voltaic, i de forløbne år.
Danfoss Solar Inverters har som resultat af deres forskning bl.a. udviklet en enhed, som øger levetiden for tyndfilms-paneler betydeligt, samt undersøgt nye teknologier der kan revolutionere solcelle-invertere om få år. Linak har udviklet et avanceret styresystem til deres motorer, som muliggør at man kan lade solcellerne følge solens gang hen over himlen,
fortæller Kasper Paasch.


Foto AT Solar

Solceller på havet og et nyt testssystem

Syddansk Universitet Erhverv har arbejdet videre med patentansøgninger på to af de idéer der er født i SunRise projektet. Et mobilt lyspanel til test/kontrol af monterede solpaneler, og en solcelledrevet autonom bøje til havmålinger, som selv kan navigere uden bevægelige dele udenpå. Begge opfindelser søges nu kommercialiseret.


Solceller i kælderen

Viden- og kulturcenteret Alsion har fungeret som ramme for projektgruppen, og solen har sågar skinnet helt ned i Alsions mørke kælderrum. I kraft af Sunrise er der indrettet et powerlab, hvor der er installeret bl.a. en solcellesimulator med en samlet ækvivalent kapacitet på 32 kW, samt div. andet effektudstyr, termisk kamera mv.

Sunrise projektet har afholdt to afsluttende åbne arrangementer, et i Sønderborg d. 11. april, hvor fokus var på de tekniske aspekter og resultater, og ét i Kolding d. 28. april, hvor fokus var på bygningsintegration (BIPV, Building Integrated Photo Voltaic).

6. maj 2014

5. maj 2014

SunriseSunRise PV er et Regionalfondsprojekt i samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet, Danfoss Solar Inverters A/S, LINAK A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører, Syd Energi Salg og ProjectZero om at gøre Syddanmark førende indenfor PV solceller.

Projektet var finansieret af EU's Regionalfond og Syddansk Vækstforum.

Det overordnede formål med projektet er gennem innovation, videndeling og videnopbygning at udvikle en betydelig PV-sektor i Region Syddanmark med storskala beskæftigelse.

For yderligere oplysninger

Louise Johnsen

louise.johnsen@projectzero.dk

+45 21 33 34 33

Skyggers betydning

En stor delaktivitet har været forskning indenfor hurtige skyggers betydning - fra for eksempel skyer - på ydelsen af store solcelleanlæg.

Skygger som bevæger sig hurtigt hen over et stort solcelleanlæg kan medføre ekstra tab i store anlæg, da solceller kræver at elektronikken tilpasser sig et nyt optimalt arbejdsområde hele tiden og denne tilpasning tager tid.

Denne forskning her sket i tæt samarbejde med Danfoss Solar Inverters og fortsættes også efter at Sunrise-projektet formelt afsluttes. Det nye store solcelleanlæg på 2,1 MW ved Danfoss hovedkvarteret i Nordborg indgår som testanlæg.Den internationale krise i solarbranchen har lagt en kraftig dæmper på jobskabelsen hos de involverede partnere, men de opnåede resultater i SunRise danner grobund for fremtidige udviklingsaktiviteter.

Cookiepolitik