Spilder du også penge på det varme brugsvand?

Bliver vandet i din vandhane så varmt, at du næsten kan skolde dig på det? Og er varmetabet fra dine varmtvandsrør faktisk reelt med til at varme din bolig op? Så har du sandsynligvis en god mulighed for at spare en del på varmeregningen. Og det er nu, hvor du alligevel har sommerlukket for dit fjernvarme-anlæg, at du tydeligt kan se, hvor megen energi du bruger på det varme vand.

Om sommeren er der rig mulighed for at finde ud af, hvor stort dit energiforbrug til det varme brugsvand er. For når du har sommerlukket for fjernvarmen, er det eneste energiforbrug, som registreres på din varmemåler, nemlig det som går til at give dig varmt vand i hanen.

"Når du har styr på dit energiforbrug, så ved du også, hvor store gevinsten vil være ved at sætte energibesparende tiltag i gang. Selv om en reduktion i energispildet til tider kræver tekniske løsninger, så handler det først og fremmest om holdnings- og adfærdsændringer. Første skridt mod besparelser ligger i temperaturen på det varme vand. Mange har helt overflødigt alt for høje temperaturer i deres varmtvandsbeholder - de skænker det aldrig en tanke og kender ikke til potentialet for besparelser. Og så er der enkelte som fejlagtigt tror, at bakterier i vandrørene kun kan undgås ved disse meget høje temperaturer", forklarer teknisk konsulent Bjarne Dalgaard fra Bygningsstyrelsen.


Skru ned

Det anbefales at have en temperatur på 55 °C i varmtvandsbeholderen og 50 °C i vandrørene, hvilket stemmer fint med den gældende varmenorm. Ved disse temperaturer behøver man normalt ikke være bange for bakterievækst. Er temperaturerne hos dig højere - og det er tilfældet mange steder - kan du med sindsro skrue ned til det anbefalede niveau.


Isoler rørene

Der findes endnu en typisk grund til, at der spildes energi hos boligejerne, nemlig manglende eller dårlig isolering af de rør, som fordeler det varme vand i huset. Varmetabet fra disse kan faktisk i nogle tilfælde alene betyde, at man er nødt til at have en for høj temperatur på sin varmtvandsbeholder.

Derfor er det også en rigtig god ide at undersøge, om ens varmtvandsrør overhovedet er isolerede, eller om det måske kunne betale sig at efterisolere dem. Rørisolering er nemt og billigt, og er typisk tjent hjem på under et år.

24. juni 2014

24. juni 2014

For yderligere oplysninger:

Pernille Beck
pernille.beck@projectzero.dk
+45 7412 4191Her ses en del uisolerede rør

Sommerluk.dk

Forsyningsselskabet HOFOR og Energitjenesten der står bag kampagnen sommerluk.dk går nu et skridt videre sammen med Bygningsstyrelsen og rådgivervirksomheden Alectia.

Sammen opfordrer de til, at du benytter denne sommer til at finde ud af, hvor stort dit energiforbrug til det varme brugsvand er.

ProjectZero bakker op om kampagnen, og opfordrer Sønderborg-områdets borgere til at følge de gode råd.

Læs mere på sommerluk.dk

Cookiepolitik