ProjectZero til Folkemøde

Reduktion af CO2 og udvikling af grøn teknologi er vigtigt for en bæredygtig fremtid - og for mellemstore provinsbyer som Sønderborg kan det skabe fremgang, hvor afviklingen ellers truer. Men det vigtigste er værdierne. Hvad vil menneskene med samfundet? Og politikerne skal turde satse og holde fast i langsigtede visioner.

Det var essensen af Sønderborg Kommunes debattime, der var arrangeret i regi af projektet DK2050 i Dansk Arkitektur Centers pavillon på Folkemødet på Bornholm.

Forsker og forfatter Peter Hesseldahl, som er tilknyttet Universe Fonden, styrede debattimen. "Til Salg"-skiltene blomstrer i landets udkantsområder, det er de skønneste steder, men folk rykker sammen i storbyerne. Også mellemstore provinsbyer som Sønderborg er på vippen. Men kan grøn omstilling og udvikling være "dynamoen", som får folk til at blive, så man undgår afvikling?

Fællesskab eller individ

Ulf Boman, der er fremtidsforsker og tilknyttet DK2050-projektet svarede:

"Ingen ved, hvordan fremtiden vil blive. I DK2050 arbejder vi med fire scenarier for fremtiden. Men en af de vigtigste gennemgående faktorer handler om værdier: Hvad vil menneskene med samfundet? Vil individualismen blive forstærket, ligesom i de foregående 20-30 år, eller vil der blive mere kollektiv tænkning? Det handler også om, hvad den teknologiske udvikling betyder: Vil den bringe os tættere sammen eller skille os mere ad? Det går hånd i hånd med det politiske system. I de mest succesfulde scenarier er der tæt samspil mellem det politiske niveau og erhvervslivet".

Om det går den gale vej for mellemstore provinsbyer - det kommer an på, hvordan man ser det, påpegede Ulf Boman:

"For byerne og regionerne handler det om at se tanker og ideer som den nye råvare, og der er brug for meget kommunikation, for at man kan se sig selv som en del af en større sammenhæng. Samtidig kommer det an på, om man er i stand til at specialisere sig. Hvis man kan det, kan man lykkes, selv om man er langt fra et af de store kraftcentre".Sønderborg er på vej

ProjectZeros Peter Rathje beskrev Sønderborg som en by med grønne ildsjæle og gode forudsætninger. De seneste årtier har vist, at der er fremdrift. I Sønderborg venter man ikke på, at andre løser problemerne. Her er man i gang med at realisere ambitiøse visioner som Byens Havn - udvikling af den tidligere industrihavn efter en masterplan af verdensarkitekten Frank Gehry og ProjectZero, som handler om at gøre området CO2-neutralt i 2029. Det skyldes, at erhvervslivet gennem en årrække har taget initiativer til at udtænke ideer med en meget høj overligger. Og det er lykkedes at føre tingene ud i livet i samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. ProjectZero skaber vækst, grønne jobs og forretningsmuligheder - også ude i verden.

"Borgerne og områdets foreninger og netværk er også ved at komme godt med. I sidste ende handler det om, hvorvidt det kan lykkes at gå fra "jeg" og "mig selv" til "store vi". Vejen frem er "store-vi-oplevelser", sagde Peter Rathje.

Også politikere fra Sønderborg var med i debatten. Viceborgmester Aase Nyegaard, Fælleslisten, sagde: "Det altafgørende er, at vi som politikere holder fast, når vi har en vision. Det skal være et helle, som ikke bliver styret af udsving ved byrådsvalg. Og så er det vigtigt, at vi kan samarbejde offentligt og privat".

Og Charlotte Riis Engelbrect (S), formand for Kultur-, fritids- og borgerudvalget, sagde: "Det vigtigste for mig er, at vi arbejder på at skabe den folkelige forankring. Finanskrisen har gjort det sværere, men desto mere vigtigt".

Landdistrikterne skal med

En udfordring i Sønderborg Kommune er sammenhængskraften mellem Sønderborg by og yderområderne, hvor syv kommuner blev samlet ved kommunalreformen. I den efterfølgende debat spurgte publikum ind til, hvordan det kan lykkes at få den grønne omstilling ud i landområderne.

Charlotte Riis Engelbrecht henviste til den stærke organisering af landsbyer i Sønderborg-området med landsbylaug, landsbyforum og landdistriktsudvalget tæt på byrådet. "ProjectZero lever kun, hvis vi også har landområderne med, og vi skal arbejde med, hvad der kan gøres ud over at energirenovere boligerne. Her er det afgørende, at vi og forsyningsvirksomhederne giver plads til eksperimenter, ligesom når beboerne i den lille landsby Østerholm laver deres eget sivanlæg til spildevand".

Læs mere om Sønderborgs deltagelse i DK2050 projektet her

Læs mere om DK2050-projektet her

16. juni 2014

16. juni 2014

For yderligere oplysninger

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk
+45 4040 8636

Klimakommissær Connie Hedegaard

EU´s klimakommisær Connie Hedegaard havde et travlt Folkemøde.

På lørdagens HMN Naturgas morgenmøde udtrykte Connie Hedegaard bl.a. tilfredshed med EU 2030-rammesætningen, om end både afhængigheden af gas fra Rusland og energispare-potentialerne burde styrke indsatsen på energieffektivisering.

Gas fra fracking "is a messy thing" og bliver næppe så stort som forventet i Europa. "Gassen" er og bliver en overgangsløsning, som skal udfases til fordel for CO2-neutrale løsninger.

De globale lyspunkter er omstillingen af de amerikanske kraftværker og Kinas øgede fokus på luftforurening, energieffektiviseringer og CO2-reduktioner. En højere kvotepris kan ændre spillets regler markant.EU Klimakommissær Connie HedegaardCookiepolitik