Ny solcellepulje på vej

Det er stadig attraktivt at installere solceller, og en ny solcellepulje åbner muligheder for at få del i forhøjede afregningssatser. Men det gælder om at være klar på aftrækkeren og få sin ansøgning af sted, når Energinet.dk åbner op for ansøgninger.

Boligforeninger, virksomheder og private der går i solcelletanker, kan se frem til gode vilkår og forhøjede satser for den producerede strøm med en ny solcellelov, der lige nu afventer EU-kommissionens godkendelse. Derfor er reglerne om puljen endnu ikke sat i kraft, men det forventes at ske indenfor et par måneder.

65 solcelleinteressede til informationsaften

65 kvinder og mænd var lutter øren, da Nicolai Faaborg Andresen fra ATsolar ledte tilhørerne igennem 2 timers viden om solceller, og om hvilke regler der nu gælder for egenproduktion af strøm, og hvilke regler og fordele der er udsigt til. Interessen var stor og spørgsmålene mange hele aftenen igennem.

Ny årlig solcellepulje i årene 2013-2017

Den kommende pulje til solcelleanlæg er på 20 MW pr. år, hvilket svarer til 3300 solcelleanlæg á 6 kW fordelt i hele landet. Denne gang er puljen begrænset til private/lejere, boligforeninger og solcellelaug, det vil sige at kommuner, erhverv og organisationer ikke kan ansøge.

Den nye pulje er delt op i tre underpuljer, hvor laug og boligforeninger også tilgodeses.

 • Underpulje 1
  10 MW pr. år er dedikeret til tilslutning af egen forbrugsinstallation i en husstand
 • Underpulje 2
  5 MW pr. år er dedikeret til fælles anlæg organiseret i laug - uden nettoafregning
 • Underpulje 3
  5 MW pr. år er dedikeret til fælles anlæg, der kun nettoafregner fælles forbrug

Her ses et skema med afregningstariffer i øre/kWh for strøm leveret til nettet


* Kan søges ved åbning af puljen

Når puljen åbner, er det muligt at indsende ansøgning, og puljerne for 2013 og 2014 indkaldes med en måneds varsel. Der er forskellige forbehold, der skal tages højde for i en ansøgning. Her følger information om ansøgningens indhold til puljeansøgningen.

Ansøgningen til underpuljerne skal indeholde:

 • Oplysninger om ejeren eller ejerne
 • Installationsadresse
 • Installeret effekt
 • Det forventede tidspunkt for nettilslutning
 • Dokumentation for aftale om køb af solcelleanlæg

Derefter modtager ansøger et eventuelt tilsagn. Tilsagnet gælder i to år, og anlægget skal være installeret indenfor de to år.
Ved ansøgning gælder først til mølle princippet, og skulle puljen blive fyldt op, sker udvælgelsen ved lodtrækning fra den dag underpuljen er fyldt.

Følg med i ZEROnyt, hvor vi informerer om, hvornår solcellepuljerne åbnes.

3. juni 2014

3. juni 2014

Solstrålehistorier

Læs sønderborgeres solcellehistorier på www.zeromap.dk

Bag solcellemødetBag solcellemødet stod Mads Clausen Instituttet, ATsolar og ProjectZero

For yderligere oplysninger

Louise Johnsen

louise.johnsen@projectzero.dk

+45 38 40 54 27

Følg med solcellerne....

Loven om de forhøjede satser kan først træde i kraft i det omfang og fra det tidspunkt som følger af EU Kommissionens godkendelse efter statsstøtte reglerne.

Følg med på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

Materiale fra solcellemødet

Cookiepolitik