Vindmølle-proces underkendt

Sønderborgs vindmølletemaplan-proces underkendt

Pressemeddelelse udsendt af Sønderborg Kommune den 3. juli 2014:

Natur- og Miljøklagenævnet har ved sin afgørelse den 30. juni 2014 ophævet Sønderborg Kommunes temaplan for vindmøller. En temaplan, som byrådet vedtog i 2012 som et tillæg til kommuneplanen. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens §16, stk. 1 og planlovens §58, stk. 1, nr. 4.


I Sønderborg Kommune tager viceborgmester Aase Nyegaard Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse til efterretning:

"Vi havde selvfølgelig håbet på, at nævnet havde givet kommunen medhold, men når det er sagt, så kommer afgørelsen reelt ikke til at få den store indflydelse på Sønderborgs ambition om at inddrage vindenergi i vores målsætning om at blive CO2-neutrale i 2029", udtaler Aase Nyegaard.

I foråret 2013 vedtog byrådet i Sønderborg Kommune, at man, inden man går videre med opsætning af nye vindmøller i kommunen, ville afvente Sundhedsstyrelsens undersøgelse om, hvorvidt støj fra vindmøller kan have sundhedsskadelige konsekvenser. Det forventes først, at styrelsens undersøgelse ligger klar om to til tre år.

"Så længe styrelsen er i gang med sin undersøgelse, vil der ikke blive opsat vindmøller i kommunen. Nu vil vi sætte os ned og nærstudere Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, og ud fra den beslutte, hvad vi gør fremadrettet".

Natur- og Miljøklagenævnet understreger i afgørelsen, at der alene er tale om en vurdering af de retlige spørgsmål i forbindelse med temaplanen. Nævnet tager derimod ikke stilling til selve temaplanens indhold, herunder vindmøllernes placeringer i Sønderborg Kommune.

"Vindenergi er en vigtig del af Sønderborg Kommune og ProjectZero-ambitionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutral i 2029. Vi er på rette vej, og det ændrer denne afgørelse ikke på, selvom jeg da gerne havde set et andet udfald", fortæller Aase Nyegaard.

Der er p.t. opstillet 23 vindmøller med en samlet installeret effekt på 14,6 megawatt i Sønderborg, svarende til el-forbruget i godt 8000 husstande.

8. juli 2014


For yderligere information:

Aase Nyegaard, 1. viceborgmester
Sønderborg Kommune
+45 27 90 02 18


8. juli 2014

Cookiepolitik