Sådan efterisoleres hulmuren

En række film fra Energistyrelsen og Videncenter for energibesparelser i bygninger giver på få minutter svar på, hvordan enfamiliehuse gøres mere energirigtige. Med lanceringen af otte nye film, er der nu i alt 22 film.

Selvom der er udsigt til bedre komfort, en sundere bolig og betydelige energibesparelser, så skal der mere til, før boligejerne og håndværkerne sammen gennemfører de fagligt bedste og mest rentable løsninger. Disse film kan være med til at nedbryde nogle af de mange barrierer, der står i vejen for at gennemføre de mest energieffektive løsninger i boligen - særligt når boligejerne alligevel vedligeholder eller moderniserer deres bolig.


Både for husejere og håndværkere

Filmene er udviklet både som information direkte til husejerne og som et værktøj til håndværkere og installatører, der arbejder med energioptimering af både klimaskærm og installationer. De små klip formidler viden og budskaber på en inspirerende måde, og boligejerne får de informationer, som kan være med til, at flere kommer i gang med energirenovering.

Filmene giver således masser af god inspiration både til familier, som ønsker at energioptimere deres hjem, og til de håndværkere der skal hjælpe dem med at indfri det ønske.

1. juli 2014

1. juli 2014For yderligere oplysninger:

Pernille Beck
pernille.beck@projectzero.dk
+45 7412 4191

Se alle filmene

Du kan se alle filmene her

Sådan isoleres hulmuren

Hvordan er det muligt at isolere et hus inde i selve muren?

Det kan du se i filmen her

Cookiepolitik