Sønderborg Nytårskur 2014

Sønderborg Kommune og SET afholdte mandag den 6. januar den årlige nytårskur, som for 2014 også indeholdt en velkomst til Sønderborgs nye borgmester Erik Lauritzen (S) og det nye byråd.

Talerne talte optimistisk om vækst og nye muligheder for at øge beskæftigelsen. Nogle talere mente, at lavkonjunkturerne var vendt og at væksten nu kom udefra; andre mente at væksten skal skabes ved en fokuseret indsats og i et tæt samarbejde på tværs af sektorer.


Energi- og klimaløsninger spiller en stigende rolle i Sønderborg-områdets erhvervsstruktur; dette blev også markeret ved taler fra både Lean Energy Clusters Preben Birr-Pedersen og ProjectZeros Peter Rathje.

Læs ProjectZeros nytårstale her:

De seneste økonomiske udmeldinger tyder på, at vi måske er på vej ud af finanskrisen.

Men der er rift om vækst- og jobskabelses-agendaen ikke kun i Danmark. Overalt i verden er lokal vækst og jobskabelse øverst på både lokale, regionale og nationale agendaer - for uden vækst og beskæftigelse bliver pengene små til både kommunal velfærdsservice og i de private husholdninger.

ProjectZero er født med en job- og vækstskabelses ambition, derfor også projektets binavn Bright Green Business. Jobskabelsen skal gå hånd i hånd med løsningen af andre af samfundets store udfordringer herunder energiforsyningen og klima-udfordringen.

Og det går faktisk rigtig godt for Sønderborg-området med at løse udfordringerne hånd i hånd. Borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, skoler og kommunen bakker i stort tal op om udfordringen, tager action og frigiver både klimakloge investeringer til vækst og sparer energi og CO2.

Samtidig styrkes fundamentet for den Sønderborg-klynge vi kalder energi & klima.

Lad mig nævne et par eksempler:

Knap 1.200 boligejere har modtaget Charlie- eller håndværker-energivejledning, mere end 180 håndværkere (heraf 80 fra Sønderborg-området) har modtaget EUC Syd træning i energivejledning, 11 ejendomsmæglere fra 7 lokale virksomheder og 6 lokale arkitekter har ligeledes modtaget energitræning. I samarbejde er der skabt en brændende platform, som foreløbig har kastet 100 mio. kr. i håndværker-omsætning af sig. Kommunen har bidraget med andre 100 mio. kr. med igangsatte energirenoverings-opgaver siden 2010.

Men energi-klima-bygge-platformen udvider sig stadig

  • EUC Syd styrker håndværkernes generelle energikompetencer gennem ZERObyg-projektet, ikke kun i Sønderborg, men i hele Sønderjylland
  • SET arbejder gennem Transformer-projektet på at styrke innovation og kompetencer i forbindelse med bevaringsværdige ejendomme
  • Grundejernes Investeringsfond har i 2013 bevilget et million-beløb til at udvikle samme få-det-til-at-ske-mekanismer for Sønderborgs ca. 6.000 private udlejningsboliger
  • Kommunen bakker op med energi-renoveringer i egne bygninger og har afsat et 2-cifret millionbeløb over de næste 4 år
  • Erhvervsakademi Sydvest starter til sommer en ny grøn byggeuddannelse i Sønderborg, som styrker de ledelsesmæssige omstillingskompetencer i en trængt byggebranche
  • Sønderborg er godt i gang med at udvikle en skarp energi- og klimaprofil på erhvervskonferenceområdet i samarbejde med Inspiring Denmark, SET og lokale stakeholders

150 butikker og virksomheder har modtaget energivejledning eller deltaget i klima træningsprogrammer, og sparer nu både penge og CO2 med helt op til 50 %

  • I Industrien har Focon og OJ Electronics lagt sig i spidsen med 46 % reduceret CO2 på kun få år. Der spares samtidig penge og virksomhederne træder nye CSR-veje i deres internationale kommunikation
  • I det forløbne år er der sat nye rekorder for virksomheders investeringer i egne solcelle-anlæg og vore grønne fjernvarme-centraler oplever samtidig stor interesse fra virksomhederne med tilslutning
  • Med Lean Energy Cluster som omdrejningspunkt udvikles morgendagens nye energiløsninger i samarbejde med universiteter og alle som vil være med …

Ligesom med at cykle, er energi og klima ved at blive en ubevidst kompetence, som bare praktiseres best practice i Sønderborg. Tænkningen bakkes selvfølgelig fortsat op for alle new-comers fra vuggestue til ph.d. gennem Sønderborgs House of Science initiativ.

Alle Region Syddanmarks 22 kommuner har i det forløbne år indledt et samarbejde om strategisk energiplanlægning på tværs af kommunegrænserne. Initiativet er hjulpet i gang af SE og ProjectZero og er støttet af Energistyrelsen med 3,5 mio. kr. I løbet af de kommende år vil den bredere platform ikke kun styrke regionens klimastrategi/profil, men også skabe et øget hjemmemarked for Sønderborg virksomhedernes energi- og klimaløsninger.

Hjemmemarkedet bliver suppleret med et endnu større ude-marked, når årets mange besøgende gæster fra Kina, Tyskland, Frankrig, Japan og Rusland køber løsninger baseret på deres inspiration i Sønderborg.

Sønderborgs CO2-måler viste i det forløbne år, at vi for hele området har reduceret CO2-udledningen med 22 %, og at vi dermed er mere end godt på vej mod det første delmål, 25 %, i 2015.

800 jobs er der skabt undervejs, udfordringen er nu at fastholde dem.

Derfor hæver ProjectZero nu overlæggeren. Den nye 2020-plan, Roadmap2020, sigter mod 50 % CO2-reduktion i 2020. Det er ambitiøst, for de lavthængende frugter er plukket og vi skal længere op i træet og have adresseret helt nye områder, bl.a. transporten og biomassen.

Med de viste commitments, Roadmap2020, Cluster-tænkningen og den nye regionale dimension, har vi alle muligheder for ikke kun at fastholde jobskabelsen, men at skabe yderligere vækst og nye grønne jobs i fællesskab.

Jeg vil slutte med at takke alle - byrådet, kommunens daglige ledelse og medarbejdere, borgere, virksomheder, butikker, organisationer, foreninger, forsyningsselskaber, skoler og uddannelsesinstitutioner for opbakning og godt samarbejde i det forløbne år.

Jeg håber, at resultaterne i 2014 kan nå nye højder.

Tak for ordet og fortsat GODT NYTÅR til alle!


Peter Rathje


8. januar 2014

peter.rathje@projectzero.dk
+45 4040 8636


8. januar 2014

Cookiepolitik