Sønderborg er med i projekt Danmark 2050

Sønderborg er sammen med ni andre danske kommuner valgt til et forum, som sammen med bl.a. Dansk Arkitekt Center og fire ministerier skal tænke nyt og opstille konkrete scenarier for, hvordan vi lever og bor i Danmark i 2050.

Det, Sønderborg Kommune sammen med ProjectZero skal være med til at sætte dagsordnen for, er at udvikle scenarier og reel nytænkning i forhold til strategisk, langsigtet og bæredygtig planlægning af byer, infrastruktur, energi, handel og transport.

- Der er ingen tvivl om, at Sønderborg er valgt til dette forum, fordi vi er med helt fremme, når det handler om klima og energi. Vores ProjectZero-vision om at være CO2-neutrale i 2029 er kendt og respekteret, både nationalt og internationalt. Vi er blandt de allerbedste, når det handler om at inddrage på alle fronter - fra børnehave til Ph.d. og fra offentlige til private - for at skabe en bæredygtig fremtid, siger Frode Sørensen, formand for teknisk udvalg i Sønderborg Kommune.

Målet med Danmark 2050 er at inspirere til en national debat om, hvordan vi skaber bæredygtige samfund og byliv i 2050. Projektet skal forholde sig til mulige scenarier og retninger, som kommuner og regioner kan styre imod og planlægge efter for at etablere sunde og bæredygtige miljøer. Spørgsmålet er, hvilke valg og fravalg, planlæggere og politikere bør tage.

- Vi og ProjectZero kan bidrage med den erfaring, vi allerede har fra arbejdet i ProjectZero, hvor vi takket være en bred indsats er foran det delmål, der er sat for 2015, og hvor vi derfor har kunnet stramme forventningen til 2020 op i forhold til den oprindelige plan. Vi arbejder hårdt på at inddrage bæredygtighed i al vores kommuneplanlægning, og den viden og erfaring, vi har derfra, vil vi naturligvis gerne bidrage med. Omvendt håber vi da også, at deltagelsen i Danmark 2050 kan inspirere os i vores videre arbejde, siger Vivian Krøll, afdelingschef i Plan i Sønderborg Kommune.

20. januar 2014

20. januar 2014

yderligere informationer:

Vivian Krøll
+45 2790 5449FAKTA

  • Danmark 2050 drives og udvikles af Dansk Arkitektur Center (DAC) i et partnerskab med RealDania, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • Kommunerne i projektet er ud over Sønderborg: København, Aarhus, Odense, Aalborg, Ringkøbing-Skjern, Fredericia, Middelfart, Kalundborg og Høje Taastrup

Cookiepolitik