Nye løsninger i støbeskeen

Med Sønderborg-områdets vision om CO2-neutralitet i 2029 spiller optimering og renovering af bygninger en stor rolle. Men hvad med de bygninger som er bevaringsværdige? Her kan vi ikke bare lave facadeisolering og sætte energirigtige plastikvinduer i. En workshop satte fokus på innovation og udvikling af nye ideer til at løse problemet.

Workshoppen blev afholdt af Transformer i starten af januar, og samlede mere end 50 aktører fra området. Sønderborg Kommune havde opstillet 4 opgaver, som deltagerne i workshoppen skulle forsøge at finde løsninger til.


Efter en vellykket dag gjorde Lone Koch, projektleder i Transformer status: "Jeg er rigtig imponeret over, hvad vi er nået frem til i dag. Vi har fået sat gang i nogle rigtig spændende og gode ideer, som jeg glæder mig til at arbejde videre med og udvikle i samarbejde med deltagerne".

I workshoppen deltog også en række eksperter, som var med til at give inputs i de forskellige grupper.


De 4 projekter

Målet med workshoppen var at udvikle best practice inden for energirenovering af bevaringsværdige bygninger, og Sønderborg Kommune havde stillet 3 bevaringsværdige bygninger til rådighed. Det var et foreningshus i Nordborg, Kunstskolen i Sønderborg og Reimerskolen i Sønderborg. Herudover efterspurgte kommunen en smart løsning til undersøgelse af fugtproblemer i områdets lejeboliger.

I en af grupperne blev der arbejdet med temaet: indeklima - måling og styring. Kommunen bliver ofte kontaktet af lejere, som har fugtskader i deres lejlighed. Mange gange er løsningen, at lejerne bare skal lufte mere ud, men det er ikke altid nemt at forstå, hvor ofte og hvor længe skal der luftes ud? Derfor blev gruppen hurtigt enige om, at der skulle udvikles en "gadget" - en lille boks/måler med en skærm, som hurtigt og simpelt kan fortælle lejeren, når fugtniveauet er for højt og der derfor skal luftes ud.

I gruppen som skulle finde løsninger til foreningshuset i Nordborg, kom de frem til, at en form for fælles varmepumpe ville være en god idé. Foreningshuset ligger nemlig uden for fjernvarmenettet, og derfor ville en varmepumpe være et godt alternativ.

Deltagerne fra workshoppen arbejder videre med ideerne frem til næste workshop, som finder sted den 6. marts 2014.


15. januar 2014

15. januar 2014For yderligere oplysninger


Pernille Beck
pernille.beck@projectzero.dk
+45 7412 4191Transformer

Læs mere om Transformer-projektet her

Eksperterne

  • Anders Brüel, Realdania Byg
  • Marcelle Meier, restaureringsarkitekt - kendt fra bl.a. DR 1 programmet "Bevar mig vel"
  • Susie Frederiksen, Videncenter for energibesparelser i bygninger
  • Morten Anker Petersen fra Karl D. Petersen i Sønderborg
  • Charlie Lemtorp, ZERObyg
  • Poul Skouboe, Delta Idemolab Innovationsagenter

Cookiepolitik