Spar 15-30 % med energiledelse

Nøglen til at effektivisere en virksomheds energiforbrug ligger i energiledelse. Ved at indføre energiledelse, får I redskaber, der gør det nemt at omsætte ord til handling. SparEnergi.dk giver dig værktøjer og inspiration til at komme godt i gang.

Energiledelse er en måde, hvorpå I som virksomhed nemt kan organisere jeres energibesparende indsats. Erfaringer viser, at simpel energiledelse kan reducere en virksomheds energiforbrug med 15-30 %. Og en stor del af disse besparelser, kan opnås med mindre investeringer og adfærdsændringer.

Kom godt i gang

Har virksomheden allerede miljøledelse kobles energiledelse på de samme personer. Mange af de tiltag, der foretages i virksomheden, vil få både en miljø- og energivinkel. Energi- og miljøledelse går godt i spænd da det ofte er de samme personer, der deltager i begge dele. Energiledelse kan implementeres i flere niveauer. I mindre og mellemstore virksomheder vil Energiledelse-light være et godt sted at starte, fortæller Niels Krogsgaard Otten fra Alsmatik.

For at komme godt i gang med energiledelse, er det vigtigt, at I først organiserer og planlægger jeres indsats. I skal bl.a. besvare spørgsmålene, hvordan skal det fungere i hverdagen, og hvem har ansvaret?

Følgende trin hjælper jer i gang med indførelse af energiledelse:

  1. Opstil mål for indsatsen
  2. Organiser indsatsen - udpeg ansvarlige
  3. Find ud af, hvor meget energi I bruger, og hvor I bruger den
  4. Udarbejd en handlingsplan, og juster den undervejs
  5. Følg løbende med i udviklingen af jeres energiforbrug, så I kan justere, hvis I opdager uhensigtsmæssigheder
  6. Evaluer jeres indsats
  7. Indfør rutiner for arbejdet

Lav en handlingsplan

Sæt skub i processen ved at lave en handlingsplan, som beskriver virksomhedens konkrete initiativer på klimaområdet. Handlingsplanen skal være med til at styre og strukturere arbejdet mod at nå de opstillede klimamål.

18. marts 2014

27. februar 2014

Cookiepolitik