Sønderborg vil have vindmøller

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, offentliggjorde fredag at kommunen vil fremskynde opførelsen af en vindmøllepark i Lillebælt og tager nu initiativ til, at der bliver lavet en VVM-undersøgelse for en kystnær vindmøllepark på Lillegrund.

Det oplyste borgmesteren til de fremmødte ved ProjectZeros lancering af planen for, hvordan CO2-udledningen i Sønderborg-området bliver halveret i 2020. De første 25 % forventes nået næste år.


- ProjectZero partnerne er enige om at afvente opstilling af vindmøller på land, indtil vi har sundhedsministerens redegørelse. Men vi har brug for vind-energi for at nå vores mål. Og vi vil ikke sidde på hænderne. Formanden for Sønderborg Forsyning og jeg har aftalt, at forsyningsselskabet nu går i gang med at undersøge alle muligheder for, at kommunen og andre parter i fællesskab kan virkeliggøre det kystnære vindmølleprojekt, oplyser borgmesteren.

- Det er helt afgørende, at vi får gennemført VVM-undersøgelsen, fordi vi kun på den måde kan få viden om, hvad det vil koste at opføre vindmølleparken på vand. Og når vi har resultatet, ved vi, om et projekt er så rentabelt, at det kan leve op til private virksomheders krav til forrentning.

- Vi skal i gang, og vi skal ikke afvente et svar om sundhed i forbindelse med vindmøller på land, fastslår Erik Lauritzen og håber på bred opbakning til at fremskaffe de 13 mio. kr., en VVM forventes at koste. Kommunen har sikret Energistyrelsens tilladelse til at udvikle projektet med VVM.

Afhængig af vindmøllernes størrelse vil vindmølleparken omfatte 25-50 møller og afhængig af bundforholdene i Lillebælt koste i niveauet 1,5 mia. kr.

Formanden for Sønderborg Forsyning, Svend Erik Petersen, er meget tilfreds med nu at komme i gang.

- Det var et valgkamptema for både Venstre og partierne i byrådets flertalsgruppe, og personligt håber jeg, at en vindmøllepark på Lillegrund helt og fuldt kan dække vores behov for vind-energi som bidrag til at blive CO2-neutral. Med glæde følger vi nu op. Vi vil i det arbejde også henvende os til relevante andre for at danne et konsortium, som vil stå bag gennemførelsen af en VVM-undersøgelse, siger Svend Erik Petersen som formand for Sønderborg Forsyning.

Allerede nu har en række virksomheder spurgt, om de kan købe strøm fra en kommende vindmøllepark på Lillegrund. Det samme har andre kommuner i Lillebælt og borgere fra andre kommuner.

5. februar 2014

5. februar 2014

Kontaktpersoner

  • Lars Riemann, direktør, Sønderborg Forsyning, telefon +45 6040-5303
  • Peter Rathje, direktør, ProjectZero, telefon +45 4040-8636

Cookiepolitik