CITIES ACT, while nations talk

Danmark er overalt i verden berømt for sit lederskab på den grønne omstilling. 34 % af københavnerne cykler dagligt, man kan bade i kanalerne og danske byer har årstal på deres klimamålsætninger. Københavns overborgmester Frank Jensen øste af de gode eksempler og satte samtidig nye standarder for de 63 C40 Cities på mødet i Johannesburg.

1.024 klimainitiativer har byerne samlet igangsat, men der er endnu mere at hente gennem accellereret klima-læring fra C40-netværket og især fra Danmark, mente New Yorks tidligere borgmester (Mayor) Bloomberg, som havde inviteret de 63 C40 Cities og borgmestre til status og udviklingskonferencen i Johannesburg.


Dr. Joan Clos, executive director for United Nations Human Settlements Programme påpegede behovet for at få reformuleret den amerikanske familiedrøm om villa, vogn og pool; "virkeligheden i dag er en anden end da drømmen blev skabt for 50-60 år siden, og vi realiserer ikke klodens klimamålsætninger, såfremt vi ikke tør udfordre den vante tænkning - cyklismen alene løser ikke problemerne", sagde Joan Clos i en afsluttende diskussion på C40-mødet i Johannesburg.

Accelereret læring fra C40-byerne

På C40-mødet offentliggjorde C40 en ny rapport "Climate Action in Megacities", som giver et billede af den omfattende omstillingsproces, som C40-byerne har igangsat. Indsatsområderne omfatter bl.a.:

  • Cyklisme, hvor omfanget af byernes låne/lejeprogrammer er steget med 500 % over de sidste 2 år
  • Hurtigbus-systemer vinder indpas i stadig flere byer og fortrænger sammen med cyklisme biler fra storbyerne
  • LED gadelys, hvor 90 % af byerne er i gang med omstilling til LED-belysning
  • 20 % af de igangsatte programmer omfatter energieffektivisering i bygninger

Vancouver har erfaret at dataopsamling og løbende dialog med stakeholders er vigtigt - ikke kun når tallene viser fremgang, men også når resultaterne stritter i alle retninger.

"Borgmesteren" kan skabe klimaresultater, men resultaterne bliver først rigtig unikke, når landets nationale rammesætning samtidig bakker op om den grønne omstilling, og såfremt borgmesteren også bruger sin magt til at påvirke de nationale rammer, konkluderede Bloomberg i en diskussion med bl.a. Københavns Frank Jensen.

Læs C40-byernes benchmarking-rapport, som fokuserer på hvad verdens største byer gør på klima-området.


Solvarmeanlæggene på husene i bydelen Soweto er opført med Danida-udviklingsbistand fra Danmark

Realdania har doneret 200 mio. dkk til C40 Cities samarbejdet

Realdania donerede i december 2013 200 mio. dkk til C40-samarbejdet, og Realdanias administrerende direktør Jesper Nygård er netop indtrådt i C40´s bestyrelse, hvor han med donationen håber at kunne sætte et fingeraftryk på både den globale og nationale udvikling.

"Realdania ønsker sammen med det mest ambitiøse internationale by-netværk at gøre en særlig indsats. De 63 byer i C40-netværket kan skabe de nødvendige forandringer. Her kan vi og andre tilføre viden, og vi kan hente alle erfaringerne hjem igen. Denne indsats kan med andre ord medvirke til at gøre danske byer mere klimarobuste og dermed bidrage til en bæredygtig udvikling af byerne. Derfor går vi nu sammen med to ambitiøse filantropiske organisationer og bidrager til globale handlinger på CO2-udledningen og klimaudfordringerne. På den måde er vi også med til sikre, at Danmark er helt i front, når det gælder bæredygtighed og vidensdeling om grønne løsninger", udtalte Jesper Nygård i forbindelse med Realdanias donation til C40 Cities.

Læs mere om Realdanias engagement i C40 Cities her


Sønderborgs ProjectZero deltager i C40-samarbejdet


ProjectZero har siden 2012 deltaget i Clintons Climate Positive samarbejde, som i dag er integreret i Clinton Climate Initiative C40-samarbejdet. Sønderborgs klimaplaner og resultater blev i efteråret 2013 reviewet af C40, og Sønderborg er herefter helt i front med klimaindsatsen på lige fod med bl.a. Sidney, Melbourne, London og Oberlin.

17. februar 2014

17. februar 2014Realdania er ny stor C40 sponsor sammen med bl.a. Bloomberg PhilantropiesC40 er fokuseret på klima-omstillingen

For yderligere oplysninger:


Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk
+45 4040 8636UN´s Joan Clos (yderst til venstre) peger på behovet for at gøre op med den amerikanske drøm om villa, vogn og poolC40 Cities har fokus på at effektivisere energi i bygningerBloomberg understregede, at Danmark er global grøn rollemodel

Cookiepolitik