Ambitiøse Anshan på klimabesøg i Sønderborg

Anshan, beliggende i Liaoning-provinsen i det nordøstlige Kina, har 3,6 mio. indbyggere. Områdets omfattende mineral-forekomster forarbejdes i Anshan på Kinas største stålværk.

Danfoss og COWI har udviklet en løsning, som genbruger spildvarmen fra stålværket via byens fjernvarmesystem, og dermed sparer afbrænding af kul svarende til 240.000 ton CO2 årligt. Projektet forbedrer samtidig Anshans luftforurening, og Anshan kommer dermed helt i front som en kinesisk by-rollemodel for energieffektivisering gennem udnyttelse af spildvarme.

Projektet har store perspektiver som inspiration for andre kinesiske byer med samme udfordringer/muligheder og dermed også for øget eksport af dansk energirådgivning og -teknologi.

Læs mere om Anshans energibesparelser og COWI/Danfoss-casen her


Delegationen og danske værter fra bl.a. Danfoss. I midten ses viceborgmester Aase Nyegaard og viceborgmester Zhao Yufu

Sønderborgs viceborgmester bød velkommen

Aase Nyegaard bød under Anshan-besøget i Sønderborg i februar sin kinesiske kollega, Anshans viceborgmester Zhao Yufu velkommen til Sønderborg, og fortalte om byrådets stærke commitment til bæredygtighed og CO2-neutral udvikling, og hvorledes omstillingen er med til at vækste områdets virksomheder og tiltrække studerende til byens uddannelsesinstitutioner.


ProjectZeros Peter Rathje orienterede om status for Sønderborgs omstilling, om fjernvarmens vigtige rolle samt hvorledes både borgere og virksomheder deltager i udfordringen.

26. februar 2014

26. februar 2014For yderligere oplysninger

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk
+45 4040 8636Anshan delegationen med viceborgmester Zhao Yufu nederst til venstreAnshan

Cookiepolitik