Solen stråler på ATsolar

Sønderborg Kommune installerer solceller for 21 mio. kr.

36 solcelleanlæg skal levere grøn strøm til Sønderborg-områdets skoler, børnehaver og plejecentre. Den CO2-neutrale strøm er et væsentligt bidrag til, at kommunen realiserer sin ambitiøse klima-målsætning. Anlæggene forventes at spare årligt 1.100 ton CO2.

ATsolar blev den lykkelige vinder af det store projekt, som både har været i prækvalifikation og i EU udbud. Ordren følger slipstrømmen på et stort 6,2 mio. kr. projekt til LINAK, som ATsolar netop er ved at afslutte. Projekterne markerer, at ATsolar er blevet den betydende leverandør af solcelleanlæg til Sønderborg-områdets store PV-installationer.

ATsolar ejes af Nicolai Faaborg Andresen og Lars Skadhauge Thomsen, begge opvokset i Sønderborg-området og med en fælles fortid på LINAK i Guderup.

Bent Jensen tændte iværksætterne

Det var LINAKs ejer Bent Jensen, som ubevidst søsatte den succesfulde virksomhed, da han i 2009 kastede de 2 tidligere medarbejdere ud på dybt vand, ved at opføre den solartracker-baserede solcellepark ved fabrikken i Guderup.

Vi vidste dengang noget om aktuatorer, men meget lidt om solceller, invertere og anlægsdimensionering” husker Nicolai Faaborg Andresen, som nu er adm. direktør for ATsolar og fortsætter: ”Men vi løste opgaven succesfuldt med god hjælp fra Danfoss og tyske
kunder. Og læreprocessen vækkede vores indre iværksættere, så Lars og jeg besluttede sammen at starte virksomheden ATsolar
”.

Siden er det gået stærkt for de unge iværksættere. Godt hjulpet af faldende markedspriser på solcelle-moduler og en eksploderende efterspørgsel. Væksten i omsætning har overgået iværksætternes vildeste fantasier, og med den store ordre fra Sønderborg Kommune fortsætter vækst-eventyret.

Danbos store solcelleanlæg i Nordborg.JPG
Lars Skadhauge Thomsen (i midten af billedet), medejer af ATsolar, viser interesserede rundt på Danbos store solcelleanlæg i Nordborg i juli 2014


Opfordring til at træde i LINAKs klimafodspor!

Branchen har sine særlige udfordringer med både stram EU-lovgivning og kraftige prisfald. ATsolars ejere ser positivt på fremtiden, dog med en klar opfordring til at langt flere virksomheder træder i LINAKs klimafodspor:

Bent Jensen er stadig vores store forbillede – både som forretningsmand og som klima-rollemodel”, siger Nicolai, og fortsætter: ”Den ansvarlighed for klimaet som Bent Jensen lægger for dagen, kunne med fordel adapteres af mange flere brancher og virksomheder, som kunne dække deres strømforbrug med solceller”.

ATsolar er i dag placeret på Lollandsgade i Sønderborg og beskæftiger 14 mand samt en praktikant. Udfordringer er der masser af, men de to iværksættere supplerer hinanden godt. Nicolai tager sig af de udadvendte funktioner i forhold til kunder og markedet. Lars sikrer, at projekterne bliver eksekveret og afleveret til kundernes fulde tilfredshed.

De 36 anlæg skal være færdiginstalleret ultimo marts 2015. Det akutte kapacitetsbehov løses bl.a. gennem samarbejde med lokale installationsvirksomheder.

9. december 2014

9. december 2014

Yderligere informationer

Udvalgsformand Frode Sørensen, tlf. 2790 3712 eller

  • Intern bygherrerådgiver i Sønderborg Kommune, Torben A. Thygesen, tlf. 2790 7225


Nicolai Andresen ATsolar.JPG
Nicolai Faaborg Andresen, adm. direktør for ATsolar, glæder sig over virksomhedens mange store projekter, som ud over Linak og kommunen også omfatter store projekter til Alsion, Danbo, Nord Als Idrætscenter, Hovedstadsregionen m.v.

36 nye solcelleanlæg

Den 9. december 2014 igangsættes det første af 36 solcelleanlæg, som Sønderborg Kommune er i færd med at installere på en række skoler, børnehaver og plejecentre.

De sidste anlæg ventes installeret ved udgangen af marts måned 2015. Solcellerne vil forsyne de respektive bygninger med strøm til lys og ventilation.

FAKTA

  • Energinet frigav en solcellepulje på 20 MW via en webportal kl. 7 den 31. marts 2014. Syv timer efter frigivelsen var solcellepuljen på 20 MW disponeret blandt landets kommuner.
  • Sønderborg Kommune søgte om 77 solcelleanlæg til montering på de kommunale bygninger. Tildelingen af solcelleanlæggene foregik efter lodtrækning og efter først til mølle-princippet. Sønderborg er den kommune i landet, som fik deldelt flest solelleanlæg.
  • Sønderborg etablerer 36 anlæg til 21 mio. kr.
  • CO2-besparelsen forventes at blive på 1.100 ton
  • Det forventes, at solcellerne vil producere 2.445 MWh per år

Cookiepolitik