3F vil skabe nye grønne arbejdspladser

3F vil gøre Danmark førende i at skabe grønne arbejdspladser. ProjectZero med i ny grøn tænke- og handletank.

 

3F har siden 2007 fokuseret på at skabe flere grønne arbejdspladser. Nu styrkes indsatsen med oprettelsen af grøn tænke- og handletank, der skal komme med forslag til, hvordan Danmark skaber flere arbejdspladser på bl.a. klimaomstillingen.

"Vi er overbevist om, at der er store, uudnyttede muligheder inden for bl.a. energirenoveringer og vedvarende energi, hvor vi kan øge beskæftigelsen og og skabe vækst, som både er miljømæssig og økonomisk bæredygtig," siger 3F's formand, Per Christensen.

Per Christensen bliver sammen med den tidligere administrerende direktør for DONG Anders Eldrup formand for tænketanken, hvis medlemmer tæller repræsentanter fra førende virksomheder og forskere samt centrale organisationer inden for vedvarende energi og nye teknologier.
ProjectZero´s Peter Rathje er indtrådt i tænketanken sammen med bl.a. Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i Pension Danmark, tidligere miljøminister Ida Auken (R) og Thomas Nagy, vicepræsident i Novozymes.

- Jeg glæder mig til at blive inspireret af arbejdet i Tænketanken, som samtidig giver nye muligheder for at Sønderborgs mange erfaringer med bl.a. energirenoveringer kan blive nationale indsatsområder og sætte endnu mere gang i eksporten, siger ProjectZeros Peter Rathje i forbindelse med Tænketankens første møde, som blev afholdt i mandags.

Opgaven
Tænketanken har til opgave at fremkomme med forslag, som 3F eller Tænketanken, hvis der er enighed herom i Tænketanken, efterfølgende kan udarbejde politikformuleringer efter for at fremme den grønne dagsorden og samtidig fremme beskæftigelse og vækst. Anders Eldrup, som i dag er formand for CLEAN, Offshore Center Danmark og vindmølletestcentret LORC, understreger, at Danmark i dag er i en hård konkurrence om at fastholde sin styrkeposition inden for energiteknologi og vedvarende energi.

»Når Tænketanken er forankret i 3F, er vi sikret tæt kontakt til arbejdsmarkedets dagligdag inden for både industri, byggeri og anlæg samt den grønne sektor. Derfor er min forventning, at vores analyser og forslag vil have stor relevans for og appel til de politikere, virksomheder, iværksættere og investorer, som arbejder for rentabel, bæredygtig vækst og beskæftigelse og en fortsat grøn omstilling af Danmark,« siger Anders Eldrup.

Det er planen, at Tænketanken skal være færdig med arbejdet inden for et år, og at der afholdes tre til fire møder i perioden, hvorefter der tages stilling til dens videre arbejde. 3F's sekretariat servicerer Tænketanken.

20. januar 2015

For yderligere information

Jesper Lund-Larsen, miljø- og arbejdsmarkedskonsulent, 3F, telefon 2145-7432, email: jesper.lund.larsen@3f.dk

Peter Rathje, adm. direktør, ProjectZero, telefon 4040-8636, email: peter.rathje@projectzero.dk

Cookiepolitik