Strømforbrugskurven knækket

I 2013 er strømforbruget i Sønderborg-området faldet med knap 1,6 %, som svarer til 7,7 GWh eller 1.900 familiers årlige strømforbrug. Dette svarer til en CO2-reduktion på 2.745 ton.

Husholdningerne fører an i besparelserne

Sønderborg-områdets ca. 35.000 husholdninger har samlet sparet 3,4 GWh og udgør dermed den største andel af besparelsen, men også områdets industri reducerede strømforbruget i 2013 med ca. 3,1 GWh.

Ser man på de relative tal, så ligger husholdningerne stadig på en første plads med en besparelse på 2,43 %, mens handel og service ligger på anden pladsen med 2,33 %. Tredje pladsen går til industrien med en relativ besparelse på 1,9 % i forhold til forbruget i 2012.

ProjectZero kipper med flaget og ønsker tillykke med, at det i 2013 for andet år i træk er lykkedes at spare på strømmen. Vi håber, at tendensen fortsætter i de kommende år.
Grafisk illustration: Strømforbruget i Sønderborg-området for henholdsvis 2012 og 2013 efter forskellige kategorier. Under "nettab" sammenfatter man al distributionstab i områdets strøm-netværk.


Stor stigning i produktionen af solcelle-strøm

I 2012 blev der i Sønderborg Kommune registreret ca. 1.330 nye solcelle-anlæg (<= 6kW) i energinet.dk's database. Strømproduktionen fra disse anlæg lå på ca. 6,9 GWh i 2013. Dette modsvarede et fald i CO2-udledningen på yderligere ca. 2.500 ton i 2013.

Sønderborg-områdets samlede strømforbrug i 2013 udgjorde 485 GWh. Forbruget og ovenstående tal er korrigeret for egen lokal strømproduktion fra små solcelleanlæg (<=6 kW), som traditionelt modregnes i forbruget (nettomåler-ordningen).

Elforbruget i Danmark

Elforbruget i Danmark faldt med 0,6 % fra 2012 til 2013. Det totale strømforbrug i Danmark udgjorde i 2013 34.000 GWh.
Læs mere om udviklingen i strømforbruget i Danmark HER

20. august 2014

For yderligere oplysninger:

Nicolas Bernhardi
nicolas.bernhardi@projectzero.dk
+45 38 40 54 28

20. august 2014

Cookiepolitik