Nyt ZERO-program til sportsfolket

ZEROsport er målrettet idrætsanlæg og foreninger med eget klubhus, der ønsker at spare på energien. ZEROsport er et fælles udviklingsprojekt for ProjectZero og Fritidsafdelingen i Sønderborg Kommune og supplerer de øvrige sektor-specifikke ZEROprogrammer for virksomheder, butikker, boliger m.v.

Initiativet understøtter ambitionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Med programmet kan idrætsanlæg og foreninger med eget klubhus deltage aktivt i at bruge energien effektivt. Det kan ske gennem opmærksomhed og daglig energiledelse i bygningen og gennem aktiv inddragelse af brugerne.

Målgruppen for ZEROsport er både større og mindre idrætsanlæg samt foreninger, der har egne klubhuse og -lokaler. En certificering som ZEROsport-anlæg gælder for perioden 2015-2016.

Tennishallen og SFS-hallen er gode rollemodeller for energibesparelser

Det nye ZEROsport-program blev lanceret den 13. august med fremvisning af energi- og klimatiltag i Tennishallen og
SFS-hallerne i Sønderborg. I begge haller er der sat fokus på energibesparelser, blandt andet gennem følgende initiativer:

  • Energiledelse med løbende opfølgning på energi- og vandforbruget
  • Trimning af varmeanlæg
  • Energieffektiv belysning
  • Egne solceller på taget
  • Grøn fjernvarme

Begge haller har næsten halveret deres varmeforbrug. I SFS-hallen har ny energieffektiv belysning og energistyring siden 2013 sænket elforbruget med 43 %. Og egne solceller på den sydvendte tagflade neutraliserer næsten strømbehovet. Så med de gennemførte tiltag og grøn fjernvarme fra Sønderborg fjernvarme er SFS-hallen godt på vej til at blive CO2-neutral i sit
energiforbrug.

Både Tennishallen og SFS-hallen planlægger yderligere tiltag, som vil spare omkostninger for hallerne og bidrage til Sønderborg-områdets store omstilling.

- Det har en enorm betydning for vores daglige drift, at vi ikke spilder medlemmernes kontingent på et unødigt energiforbrug, fortæller Peder Helmuth, der er formand for Sønderborg Tennisklub, der ejer Tennishallen i Sønderborg.Formanden for Tennisklubben Peder Helmuth (til venstre) glæder sig til at kunne søge ZEROsport-certificering af Tennishallen. På billedet ses han sammen med Morten Menné fra Sønderborg Kommune og Peter Rathje fra ProjectZero, som i
samarbejde lancerer det nye ZEROsport-program

Mange andre sportshaller er også godt i gang

Der er åbnet for ansøgninger i forbindelse med lanceringen og interessen er stor, for Sønderborg-områdets haller er allerede godt i gang med at spare på energien og selv producere deres strøm og varme. Dette gælder bl.a. Diamanten i Fynshav, Nordals Idrætscenter i Nordborg, Augustenborg Hallerne, Vikingeklubben m.v.

Skulderklap fra byrådet og ProjectZero

Både private, selvejende og kommunale anlæg og klubhuse vil kunne blive ZEROsport certificerede. Charlotte Riis Engelbrecht, der er formand for kultur-, borger- og fritidsudvalget, håber, at mange idrætsanlæg og foreninger vil arbejde for at nedbringe deres energiforbrug og blive ZEROsport certificerede.

- Vi har set flotte resultater på området i de senere år, fremhæver Charlotte Riis Engelbrecht, og vi ønsker med ZEROsport at
give en officiel anerkendelse for indsatsen for et lavere energiforbrug og reduceret CO2-udledning
.

- Med ZEROsport styrker vi nu synlighed og inddragelse af borgerne i deres fritidsliv. Med initiativet møder borgerne fremover også ProjectZero-visionen i sports- og foreningslivet, og det giver nye muligheder for i fællesskab at bidrage til Sønderborgs store omstilling, fortæller ProjectZeros Peter Rathje i forbindelse med lanceringen.

19. august 2014

19. august 2014

Vil du vide mere

Læs mere om, hvordan dit idrætsanlæg bliver ZEROsport-certificeret her

Download ansøgningsskema her

For yderligere oplysninger

Vil du vide mere om ZEROsport certificering, så kontakt:

Morten Menné
mmen@sonderborg.dk
+45 88 72 54 56

"Når vi alligevel skal vedligeholde vores hal, er det helt naturligt at tænke i energirigtige løsninger", siger Knud Erik Gubbertsen, som stolt fremviser energibesparelserne i SFS-hallen

Cookiepolitik