Nyt rekordstort solcelleanlæg indviet

Beboerne i boligforeningen Danbos afdeling Tjørning indviede torsdag den 10. juli 2014 deres rekordstore solcelleanlæg, som nu forsyner 184 boliger i Havnbjerg med grøn strøm.

Ideen til anlægget blev fostret på et beboermøde i 2012. Anlægget skulle placeres på soklerne af en tidligere, nu nedrevet, boligblok.

Komplikationer og udfordringer var der masser af. For godt nok bakkede både beboerne, boligforeningen og kommunen op om projektet, men der viste sig store udfordringer med at få lånefinansieringen på plads, idet kommunen blandt andet ikke måtte stille garanti. Sydbank trådte til, og i samarbejde blev udfordringerne løst.Aase Nyegaard ønskede beboerne tillykke med anlægget.
Til højre for Aase Nyegaard står forretningsfører Niels Peder Pedersen


Ved indvielsen bød formanden for afdelingsbestyrelsen Roger Koch velkommen. Danbos forretningsfører Niels Peder Pedersen fortalte om udfordringerne med at realisere solcelle-ambitionerne.

Lars Thomsen fra ATsolar fortalte om teknikken og besvarede spørgsmål. Aase Nyegaard klippede snoren som første viceborgmester, og ProjectZeros Peter Rathje glædede sig over det samspil og den beboer-interesse/involvering, som har kendetegnet projektet fra dag 1.


Der var stor interesse for at høre Lars Thomsen fra ATsolar fortælle om anlæggets teknik og funktion

Solcelleanlægget er placeret på et areal på ca. 12.000 m2 og producerer ca. 530.000 kWh strøm om året. Det er formentlig Danmarks største fælles solcelleanlæg og sparer årligt Sønderborg-området for 150 - 400 ton CO2, afhængigt af hvilket brændselsmix som solcellestrømmen fortrænger.

Udover solcelle-anlægget er der renoveret 40 rækkehuse på soklen af tidligere boligblokke. De nye velindrettede og lyse boliger er alle forsynet med grønne tage (sedumtag) - endnu et bidrag til klimaet og miljøet.

Nu glæder Danbos beboere sig til, at fjernvarmen i Nordborg bliver grøn!


13. august 2014

13. august 2014Et netop afsluttet renoveringsprojekt med fokus på energi, lys og grønne tage

For yderligere oplysninger

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk
+45 4040 8636En beboer fik fra Lars Thomsen (ATsolar) sikkerhed for, at regn og vind løbende holder anlægget frit for snavsDanbos Tjørning-beboere var mødt talstærkt op og lyttede engageret til talerne

Cookiepolitik