Indlandsisen skrumper i dobbeltfart

Bidrager med 1 mm årligt til den stigende havvandstand
Grønlands indlandsis mister 375 kubikkilometer is hvert år, og det er dobbelt så meget, som man tidligere har estimeret, viser et nyt studie. Det understreges af, at den forgangne uge har budt usædvanligt høje smelte-rater i Grønland.

Forskerne på DMI blev noget overraskede i denne uge, da de opdagede de høje smelte-rater og den resulterende lave
overflademassebalance.

"Det ser ud til, at varmen fra Nordeuropa er flyttet op til Grønland," siger Kristian Pagh Nielsen, fysiker ved DMI's Center for Meteorologisk Modellering.

Indtil denne uge har sommeren ellers budt på gennemsnitlige temperaturer i Grønland. Men varmere luft og skyfrit vejr satte gang i afsmeltningen af iskappen.

Læs hele DMI-artiklen og få adgang til forskernes rapporter her

Kilde: DMI

26. august 2014
Grafisk illustration
: Grønlands smelteareal ses med rødt, hvor mere end 1 millimeter vand er blevet smeltet i løbet af de forgange 24 timer. Den grå skala på grafen til højre viser variationen af smeltearealet og den mørke grå linje er gennemsnittet for referenceperioden. Den blå linje viser dette års smelteareal hver dag.

For yderligere oplysninger:

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk
+45 4040 8636

26. august 2014

Cookiepolitik