Sønderborg stormer solcellepulje med ansøgninger

Sønderborg Kommune har med 77 ansøgninger søgt om knap en fjerdedel af den samlede effektpulje i den statslige solcellepulje på 20 MW for kommuner. Ingen andre kommuner nærmer sig denne imponerende indsats.

I Sønderborg havde man forberedt sig grundigt, inden Energinet.dk i sidste uge åbnede for en ansøger-spurt på 17 timer, hvor alle kommuner kunne søge den statslige solcellepulje på 20 MW. Puljen giver kommunerne dispensation fra selskabsgodtgørelse, når de sætter solceller op på skoler, børnehaver osv.

Et udtræk fra Energinet.dk viser, at Sønderborg har gjort den absolut største indsats, for at få del i puljen med i alt 77 ansøgninger til en samlet effekt på 4,693 MW.

- Jeg er rigtig godt tilfreds og vi har ventet på ordningen, siger Mie Rauff Nielsen, afdelingsleder for Bygninger & Energi i kommunen.

- Med ProjectZero visionen ønsker vi i Sønderborg at blive CO2-neutrale i 2029. Som led i kommunens indsats indgår energioptimering af de kommunale bygninger. Siden 2009 har Byrådet prioriteret, at kommunen skal gå foran med det gode eksempel. Vi har allerede investeret 86 millioner på energirenovering af de kommunale bygninger, så solcelle-puljen passer som fod i hose med ambitionen om CO2-neutrale bygninger.

- Vi har længe gerne ville sætte solceller på de kommunale bygninger, men uden dispensation har investeringen ikke været attraktiv. Det er den så nu, så derfor søgte vi, hvad vi kunne.

- Byrådet afsatte sidste år en ny energirenoveringspulje på 78 millioner kroner til energioptimering, så vi har økonomien til det, siger Mie Rauff Nielsen, der fortæller, at kommunen fik rådgivning fra flere forskellige solcellefirmaer, der hjalp med at udarbejde projektbeskrivelserne forud for søge-dagen.

Næst efter Sønderborg kommer Aarhus, der i alt har søgt om 3,964 MW fordelt på 42 projekter.

Den maskinelle udtrækning resulterede i 28 projekter til Sønderborg

Energinet.dk har ved maskinel vilkårlig lodtrækning primo april afgjort, hvilke ansøgte projekter som får del i midlerne. Det foreløbige resultat af lodtrækningen tyder på, at Sønderborg har fået ca. 40 % af de ansøgte projekter godkendt, svarende til 28 projektansøgninger.


I alt har 71 kommuner søgt om en samlet effekt på 38,653 MW, hvilket er knap dobbelt op puljens størrelse.

9. april 2014

9. april 2014For yderligere oplysninger


Mie Rauff Nielsen

mrnl@sonderborg.dk
+45 27 90 62 72

Sønderborg med helt fremme

Sønderborg-området ligger i forvejen i front hvad angår opsætning af solceller i både privat- og virksomhedsregi.

Læs mere om status for solcelle-opsætningen ultimo 2013 her

Sunrise projektet

EU Sunrise projektet har været med til at sætte Sønderborgs ambitiøse solcelle-indsats.

Den 11. april 2014 afholdes på Alsion konferencen "Highlights fra Sunrise". Læs mere her


Cookiepolitik