CO2-neutralt biobrændsels-anlæg i Vollerup står klar til den kommende fyringssæson

Sønderborg Fjernvarme står bag byggeriet af et avanceret biomassefyret varmeværk i Vollerup med 9 megawatt kapacitet. Anlægget skal sammen med solparken forsyne varmekunderne i Vollerup, Hørup og Kirke Hørup.

Biobrændselsanlægget kan afbrænde et bredt spektrum af biobrændsler fra flis til have-/parkaffald og med lav udledning af blandt andet NOx og aske til atmosfæren.

Ovnen skal hjælpe fjernvarmeselskabets 8.800 m2 store solvarmeanlæg med at opfylde varmebehovet hos 1100 - 1200 husstande i de tre byer udenfor Sønderborg. Sønderborg Fjernvarme vil i første omgang fyre med træflis og have- og parkaffald, men vil senere eksperimentere med billigere brændsler.


Borgmester Erik Lauritzen tog det første spadestik, både med spade og gravemaskine i flot stil

Ny teknologi skal sikre varmen

Det planlagte anlæg bygger på et nyudviklet koncept fra Dall Energy, og vil blive det andet af sin art i Danmark. Princippet har opnået både nationale og internationale priser indenfor området, da det dels udmærker sig ved at kunne fyre med et bredt spektrum af biomasse, herunder have/park affald, dels fordi emissionerne fra anlægget er markant lavere end på konventionelle biomasseanlæg fyret med flis.

"Vi ser en stor fordel i den større fleksibilitet i brændsel samt den miljøvenlige produktion. Begge dele vil være med til at stabilisere priserne og gøre os mindre sårbar ved ændringer i randbetingelserne", udtaler direktør Erik Wolff.

Byggeriet startes op i foråret 2014 med forventet idriftsættelse i slutningen af 2014, og er helt i tråd med målene for ProjectZero om CO2-neutralitet i 2029.

Anlægget skal sammen med solparken forsyne det udvidede fjernvarmenet og de nye tilslutninger. De eksisterende biooliekedler overgår til spids- og reservelastskapacitet.

29. april 2014

29. april 2014

For yderligere oplysninger

Vibeke Bonefeld

vibeke.bonefeld@projectzero.dk
+45 3840 5425NOx

NOx, eller nitrogenoxider, er en fællesbetegnelse for de seks forskellige gasarter, der er dannet af forbindelser mellem kvælstof og ilt.
Nitrogenoxider er både sundhedsskadelige og en kraftig drivhusgas.

Cookiepolitik