Tre Sønderborg-projekter i finalen

Ikke færre end 380 projekter tilmeldte sig omstillingskonkurrencen 'Hvad gør vi nu?', som DR og Information har sat i gang.

Selv om København er det mest aktive blandt P4s ni distrikter, så har både Fyn, Sjælland og Østjylland bidraget med over 30 projekter hver. I Syd- og Sønderjylland deltog helt præcist 35 projekter, hvoraf 29 projekter er fra Sønderborg-området.

De tre finalister fra Syd- og Sønderjylland er: Sønderborg Produktionshøjskole, Digterhaven - de 5 haver og ProjectZero.
Der udpeges én vinder i hver af DR´s ni distrikter, og de ni vindere, der får en plads i Danmarks Store Omstillingsguide, bliver offentliggjort onsdag den 18. september kl. 21.55, når Pengemagasinet sender finalen på DR1.

Vi præsenterer kort de tre finalister fra P4 Syds distrikt – med deres egne formuleringer:

Sønderborg Produktionshøjskole

Sønderborg Produktionshøjskole er den Unikke Skole - et forsøgsprojekt med fokus på: Nyt byggeri. Nye vaner. Ny viden.

Produktionshøjskolen er på vej fra "skrot til slot", når det gælder hensynet til miljøet. Uanset hvilket emne der er i spil, om det handler om at bygge en ny skole, få ideer til et nyt undervisningsprojekt eller noget helt andet, så er der meget mere energi i at ville opnå noget, fremfor at ville undgå noget.

Motivationen til at tænke på miljøet er ikke at undgå verdens undergang, men at opnå bedre løsninger. Derfor arbejder skolen med "Både-og-princippet". - "Både miljøvenligt og smukt" eller "Både billigt og bæredygtigt" eller … En god ide er kun god, hvis den er god set fra mange vinkler.

Digterhaven - de 5 haver

Lokalt har Sønderborg Kommune gentagne gange oplevet oversvømmelser i krydset Grundtvigs Alle og Skovvej, hvor skoler og trafik i området er sat ud af drift. For at løse problemet skal belastningen på kloakken i dette område nedbringes.

En del af løsningen er at opmagasinere og forsinke regnvand i "Digterhaven - de 5 haver", som er et eksempel på rekreativ klimatilpasning i Sønderborg, hvor overfladevand udnyttes i regnvandshaver.

Projektet er et samarbejde mellem Sønderborg Forsyning, Sønderborg Kommune og Grontmij, og projektet er dermed et eksempel på, hvordan de store regnmængder kan være til gavn for borgernes nærmiljø, når vi bliver bedre til at lede regnen ud i søer, parker og haver. I stedet for at lede vandet til kloakken skabes der rekreative områder!

"Digterhaven - De 5 haver" er et eksempel på rekreativ klimatilpasning i Sønderborg - Kilde: www.voresomstilling.dk

Læs mere om "Digterhaven - De 5 haver" her


ProjectZero

Sønderborgs ProjectZero blev skabt i 2007 for som rollemodel at vise, at det er muligt at omstille byer og samfund til bæredygtig vækst. Fokus er områdets energiforbrug, som både skal reduceres og omstilles til grøn energi baseret på områdets egne vedvarende energikilder.

I de forløbne år har projektet udviklet sig fra en ambitiøs og vild vision til et lokalt stærkt forankret samarbejde med omfattende nationale og internationale kontaktflader.

Masterplanen for et CO2-neutralt Sønderborg-område blev offentliggjort i 2009 sammen med Roadmap 2010-2015, som viser vejen til 25 % CO2-reduktion (svarende til 180.000 ton CO2) i 2015, i forhold til udgangspunktet i 2007. I perioden 2007 - 2011 er CO2-udledningen reduceret med 16 %, svarende til 115.500 ton.

I 2020 skal Sønderborg-området have reduceret CO2-udledningen med samlet 50 %, og planen for dette publiceres i efteråret 2013.

For at sikre aktiv deltagelse fra borgere, virksomheder, skoler, energiselskaber og kommunen, har ProjectZero i samarbejde med lokale og nationale aktører udarbejdet en række involveringsplatforme, som gør det nemt for borgere, virksomheder m.v. at deltage i planernes realisering.

10. september 2013

Vibeke Bonefeld
vibeke.bonefeld@projectzero.dk

10. september 20131.524 solcelle-anlæg er etableret hos private boligejere i Sønderborg KommuneI slutningen af marts 2013 stod den første af to vindmøller i Mintebjerg på Sydals klar til at blive sluttet til nettet og begynde på at producere CO2-neutral energi til Sønderborg-områdetDen Unikke Skole - et forsøgsprojekt med fokus på: Nyt byggeri. Nye vaner. Ny viden.
Kilde: www.voresomstilling.dk

Læs mere om Produktionshøjskolen her

Cookiepolitik