Grøn i jobbet - Jan fra Guderup styrer opførelsen af verdens største vindmølleparker

Der står Senior Site Manager på Jan Korff Petersens visitkort, og titlen dækker over funktionen som byggeleder. Men her er der ikke tale om en helt almindelig byggeleder, Jan Korff Petersen fra Guderup på Als er ansvarlig for at opstille offshore vindmøller for Siemens Wind Power i hele verden.

Verdens største offshore vindmøllepark, London Array med 175 vindmøller, alle 87 meter høje med en diameter i vingefang på 120 meter, er just færdiggjort. Det har taget 10 måneder at opstille parken, og i den tid har Jan ikke været meget hjemme på adressen i Guderup.


Mølle logistik

Det tager ca. 12 timer at sætte en havvindmølle op. Men hvis ikke logistikken bag opsætningen er i orden, vil denne tidsplan overskrides. En meget stor del af Jan Korff Petersens arbejde med opsætningen af havvindmøller består i at koordinere over tusind speciallastbiler, der fragter de mange vindmøllekomponenter fra forskellige lande, til specialbyggede skibe. På skibene sættes møllerne sammen i 3 dele og sejles ud til det rette sted i vandet, hvor de opsættes. I den periode hvor opsætningen finder sted, har den smilende alsing ansvaret for 400 mand, og han lægger stor vægt på, at alle hans medarbejdere har det godt.

Uden familien går det ikke

De seneste 12 år har vindmøller været en meget stor del af Jan Korff Petersens liv. Og der kan gå uger og måneder, før end han selv brygger kaffen hjemme i køkkenet, som er favoritstedet på hjemmebasen. Uden hustruen Ullas velvilje til at holde skansen i Guderup med sønnerne Emil på 14 år og Jeppe på 13 år, har det slet ikke kunnet lade sig gøre at have arbejdsplads rundt omkring i verden.

Jan Korff Petersen er uddannet klejnsmed, men læste videre til automatik mekaniker, inden han begyndte at interessere sig for køleteknik. Og han lægger ikke skjul på, at hans matematiklærer Fru Hansen fra Guderup skole har haft stor betydning for hans valg af karriere. "Fru Hansen var verdens bedste lærer i matematik og regning, intet mindre, og det har betydet meget for mig!", kommer det bramfrit fra den 47-årige alsing.
4. september 2013

Louise Johnsen
louise.johnsen@projectzero.dk


4. september 2013

Cookiepolitik