Er den globale opvarmning på pause?

FN's Klimapanel udgav fredag den 27. september i Stockholm den første af tre delrapporter, der samlet udgør Klimapanelets 5. hovedrapport. Rapporten fremlægger den seneste viden om jordens klima og konsekvenserne af menneskehedens stigende udledninger af drivhusgasser til atmosfæren. Udgivelsen har fået flere politiske ledere til at opfordre til handling.


Afsmeltningen af is fra blandt andet Grønland er et af de store fokuspunkter i den nye rapport fra FN's klimapanel.

Op til udgivelsen af FN's Klimapanels 5. hovedrapport har der globalt været stor spekulation om indholdet og rapportens mulige konsekvenser for den internationale klimaindsats. Men hvad præcist siger rapporten og hvilke konsekvenser har det?

Klimaændringerne er menneskeskabte og fortsætter

En af de store konklusioner i den nye rapport er at de observerede klimaændringer, som det lyder i rapporten, med ekstremt stor sandsynlighed er menneskeskabte. Rapporten kalder også den globale opvarmning for utvetydig, og konstaterer at atmosfærens temperatur ved jordens overflade for hvert af de seneste tre årtier har været varmere end nogen af de foregående årtier siden 1850. På den nordlige halvkugle har perioden 1983 til 2012 sandsynligvis været de varmeste tre årtier i træk i de sidste 1.400 år.

Rapporten viser en forventet stigning i jordens gennemsnitstemperatur på mellem 0,8 og 4,5 °C i år 2100. Temperaturstigningerne i den lave ende af intervallet forudsætter at væksten i de globale CO2-udledninger bremses og på sigt vendes helt, så den samlede CO2-udledning begynder at falde igen.

Den globale CO2-udledning stiger i øjeblikket 2 til 3 procent årligt, og forventes at stige endnu mere i takt med stigende energi- og ressourceforbrug i udviklingslandene.

Politiske ledere kalder på handling

Klimapanelets rapport har allerede affødt politisk reaktion og et krav om handling.

I USA kalder udenrigsminister John Kerry rapporten for endnu et "wake-up call" og siger, at man ved at ignorere rapportens anbefalinger og fravælge handling, leger med ilden. Kerry opfordrer nu verdenssamfundet til at handle på baggrund af rådene i klimapanelets rapport.

Den danske Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard har også reageret på rapportens indhold, og peger blandt andet på den store udfordring med at vende udviklingen i verdens store vækstøkonomier. Danmark skal ifølge ministeren med sine tekniske løsninger og erfaringer bidrage til en løsning på klimaudfordringen, der hvor vi kan.

"Det er vores forpligtelse af gå forrest", udtaler ministeren i en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

1. oktober 2013

30. september 2013

Yderligere oplysninger


Christian Eriksen
christian.eriksen@projectzero.dk
+45 6550 8197Den danske Klima-, Energi- og Bygningsminister peger blandt andet på et øget samarbejde med verdens vækstøkonomier som et af værktøjerne til at bremse klimaforandringer.

Billedet er fra et EU-Kina borgmestermøde i 2012

Stigende temperaturer og vandstande

Første årti i det nye årtusind er det varmeste årti nogensinde målt.

"Opbremsningen" i den globale opvarmning skyldes ifølge FN's klimapanel, at en stor mængde energi over de seneste 10 - 15 år har ophobet sig i dybhavet. Energioptaget i verdenshavene tegner sig ifølge rapporten med stor sandsynlighed for over 90 % af den ophobede energi i perioden 1971 - 2010.

Den nye rapport vurderer, at det gennemsnitlige havniveau vil stige med imellem 0,26 og 0,82 meter inden udgangen af dette århundrede.

Cookiepolitik