Digterhaven repræsenterer Sønderborg i Danmarks nye omstillingsguide

STORT TILLYKKE til Sønderborg Forsyning som har skabt et world-class klimatilpasningsprojekt. Se projektet live onsdag den 18. september, når DR1 i Pengemagasinet kl. 21.55 præsenterer vinderne fra de 9 DR-regioner.

Større regnmængder og hyppigere regn er blevet en del af hverdagen og pludselig er begreber som "monsterregn" blevet en del af vores bevidsthed, når vejrudsigten melder om nedbør i store mængder. Klimaændringerne presser det nuværende kloaksystem med oversvømmelser til følge. Mange er blevet forskrækkede efter en sommer, der gentagne gange har budt på oversvømmede kloakker, veje og kældre. Klimaet ændrer sig, og vi må tilpasse os.

Det betyder, at der må findes alternative løsninger til at håndtere regnvand, end blot at lede det direkte til kloakken. Regnvandet skal betragtes som en ressource. Gennem forsinkelse og opmagasinering kan vandet udnyttes til rekreative og sociale formål.

De store regnmængder kan derfor være til gavn for borgernes nærmiljø, når vi bliver bedre til at lede regnen ud i søer, parker og haver - i stedet for at lede vandet til kloakken skabes der rekreative områder !

Baseret på gentagne oversvømmelser

Lokalt har Sønderborg Kommune gentagne gange oplevet oversvømmelseshændelser i krydset Grundtvigsalle og Skovvej, hvor skoler og trafik i området er sat ud af drift. For at løse problemet skal belastningen på kloakken i dette område nedbringes.

En del af løsningen på dette problem er at opmagasinere og forsinke regnvand i "Digterhaven - de 5 haver", som er et eksempel på rekreativ klimatilpasning i Sønderborg, hvor overfladevand udnyttes i regnvandshaver.

"Digterhaven - de 5 haver" er placeret i et grønt område i Sønderborgs "Digterkvarter". Digterkvarteret er et veletableret villakvarter og er generelt et attraktivt boligområde. Projektet er placeret midt i kvarteret med bebyggelse til alle sider.

Projektet er et samarbejde mellem Sønderborg Forsyning, Sønderborg Kommune og Grontmij.

De 5 haver indvies i begyndelsen af efteråret 2013.

17. september 2013

For yderligere oplysninger:

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk

17. september 2013Digterhaven - De 5 haver" er et eksempel på rekreativ klimatilpasning i Sønderborg

Kilde: www.voresomstilling.dk

VORES OMSTILLING

- viser veje til et bæredygtigt samfund

Klik på www.voresomstilling.dk og bliv inspireret af de 380 projekter fra hele Danmark, som i de kommende år skal inspirere borgere, virksomheder, politikere m.m. til at skabe mere vækst i omstillingen.

DR SYD er repræsenteret med 35 projekter, heraf 29 fra Sønderborg-området.

Fakta om ”Digterhaven – de 5 haver”:

Der kan opmagasineres ca. 4000 m3 regnvand i "Digterhaven". Dette svarer til, at der kan tilbageholdes et volumen svarende til den "værste" regnhændelse, man har målt i Sønderborg, siden man begyndte at registrere regnhændelser for 32 år siden.

Udløbet fra "Digterhaven" drosler afløbsvandføringen svarende til den naturlige baggrundsafstrømning fra det bagvedliggende opland, dvs. ca. 1 l/s/ha.

Læs mere om Digterhaven her

Cookiepolitik