Ændring af skalaen for energimærkning af bygninger

Når en bolig skal sælges, skal der foreligge et gyldigt energimærke. Boliger energimærkes på en skala fra A til G, som vi også kender det fra eksempelvis køleskabe. A betyder, at bygningen bruger lidt energi, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug.
Energimærkningen har to formål:

  • Vise boligens energiforbrug og virke som en form for varedeklaration, når den sælges eller udlejes
  • Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre - hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger

Den nye energimærkeskala


Hvad er ændret?

  • På den nye skala er A kategorien ændret og udvidet med én karakter
  • Det tidligere A2 svarer til det nuværende A2010, som betyder at boligen opfylder kravene i bygningsreglement 2010
  • A1 er nu opdelt i A2015 og A2020. Tallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder, bygningsreglement 2015 og 2020
  • Energimærke B svarer fortsat til opfyldelse af bygningsreglement 2008, samt de krav der i bygningsreglementet var gældende for nybyggeri fra 1. april 2006
  • Værdierne for de øvrige karakterer er ligeledes uændrede

Energimærkningsordningen har været lovpligtig siden slutningen af 90'erne. Fra 2006 har mærket indeholdt en detaljeret beregning og beskrivelse af, hvilke energimæssige forbedrende tiltag der på rentabel vis anbefales gennemført i boligen.

Med det nye mærke kan boligejeren nu også se hvilken energiklasse boligen kan bringes op i, ved investering i forbedrende tiltag.

Læs mere om bygningsreglementet her

Gert Backman fra Botjek i Sønderborg hilser det nye energimærke velkommen.

- Det er meget positivt, at de i forvejen meget informative energimærkningsrapporter nu vejleder boligejeren om, hvilket energimærke boligen kan opnå ved gennemførelse af energibesparelsesforslagene.

18. september 2013

For yderligere oplysninger:


Louise Johnsen
Louise.johnsen@projectzero.dk

17. september 2013

Hvad er energimærkning?

Når et hus skal sælges, skal det have en gyldig energimærkning. Energimærkningen er en klassificering af hvilken energimæssig tilstand din bolig er i. I forbindelse med energimærkningen udarbejdes en energimærkningsrapport, der beskriver præcis hvorfor din bolig har det energimærke som den har.

Ligeledes fremgår det af rapporten hvilke tiltag der kan forbedre den energimæssige tilstand og derved også energimærket. - Det kan være udskiftning af vinduer, isolering på loftet, forbedring og isolering af varmeanlæg og rørføringer eller udskiftning af et gammelt varmeanlæg.

Energimærkningen giver boligkøbere og lejere et billede af, hvad det koster at opvarme boligen, samt et beregnet overblik over, hvor boligen på rentabel vis kan forbedres i forhold til efterisolering og forbedring eller udskiftning af varmeanlæg, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale.

Læs mere om energimærkning på Energistyrelsens hjemmeside HERCookiepolitik